Weer dode otter tussen Slijkenburg en Kuinre

Slijkenburg – Opnieuw is een otter in het verkeer gesneuveld. De melding is via twitter gedaan door Auke Kuiper, voorzitter van de stichting Otteropvang De RietNymf. Het gaat om een dode otter op de N351 op Overijssels grondgebied tussen Slijkenburg en Kuinre. Het is een bekend knelpunt. Er zijn volgens ecoloog Loek Kuiters daar dit jaar al zeven otters in het verkeer gedood

De N351 ligt midden in het natuurgebied De Rottige Meenthe. Dit is een belangrijk leefgebied voor deze dieren. Het wachten is volgens ecoloog Kuiters op groot-onderhoud van deze weg volgend jaar door de provincie Overijssel, waarbij dit knelpunt dan ook wordt opgepakt. De Statenfractie van GroenLinks heeft eind oktober nog gepleit voor een betere bescherming van de otter in Overijssel. De fractie wil beter inzicht in het aantal doodgereden otters in de afgelopen jaren in Overijssel. 

Populatie rond de 200 dieren

De otter stierf in 1988 in Nederland uit toen het laatste exemplaar op de A7 in Friesland werd doorgereden. In 2002 werden otters uitgezet in de Wieden en Weerribben in Overijssel. In 2006 zijn ook otters uitgezet in de Rottige Meente. Sinds enkele jaren leeft er in de Lendevallei een kleine otterpopulatie. Er is nu een stabiel aantal van 200 otters in Nederland, waarvan 80 in het Fries-Overijsselse grensgebied, maar ze hebben het dus mede door het verkeer moeilijk. In 2016 werden vijftig doodgereden. Visfuiken maken ook nog relatief veel slachtoffers. In april verdronk een otter die in een illegale fuik zat van een stroper.

Faunabuis geadviseerd

Het gerechtshof in Den Haag bepaalde in 2014 dat overheden meer moeten doen om de diersoort te beschermen. Op het Friese deel van de N351 vanaf Slijkenburg zijn wel bij groot onderhoud aan de weg maatregelen genomen, zoals de aanleg van een otterpassage. Het Overijsselse deel van de N351, de Slijkenburgerdijk, loopt parallel aan de rivier de Linde. Er ligt weliswaar een faunabuis onder de weg met geleidende rasters, maar het raster aan de westzijde is te kort. Aan een kant komt de buis uit op een fietspad.

Alterra in Wageningen heeft geadviseerd om op het smalste punt van de Slijkburgerdijk in een bocht nog een faunabuis te leggen met geleidend raster. De afgelopen jaren is elders met succes gewerkt aan het aanpassen van verkeersknelpunten waar veel verkeerslachtoffers vielen, zoals de A6 langs het Tjeukemeer. ’t Fryske Gea zegt dat de Steenwijkerweg tussen Wolvega en De Blesse ook een knelpunt is voor otters.