Petret van de Weke: Hijskraan zet klokkestoel op zijn plaats

Boijl - Veertig jaar geleden werd in Boijl de operatie ‘klokkestoel’ op een spectaculaire manier ingeluid.

De karakteristieke en monumentale klokkestoel naast de Nederlands Hervormde Kerk werd met behulp van een grote hijskraan van zijn plaats getild en vervolgens verder getransporteerd.

Niet geheel naar wens

De afbraak ging in drie fasen. Eerst werd de kap eraf getild. Die operatie ging niet geheel naar wens, want op een gegeven moment dreigde het houten gevaarte uit de takels te tuimelen. Op het laatste moment kon het dreigende gevaar worden afgewend.

Houten geraamte

Vervolgens was de 400 kilo wegende klok aan de beurt. Zonder al te veel problemen werd het uit 1399 daterende gevaarte op een open wagen gehesen. Als laatste bleef het houten geraamte over. Het kostte de aanwezigen heel wat hoofdbrekens om die op de plaats van bestemming te krijgen. Vervoer over de Boijlerweg bleek vanwege de hoogte niet mogelijk. Men ondervond te veel hinder van de bomen.

Via een alternatieve route langs de Kerkweg, het Meuleveld en de Bekhofweg kwam het ongeveer zeven meter hoge geraamte toch bij het aannemersbedrijf Alten terecht, dat de nieuwe klokkenstoel ging maken.