Linde College eerste Friese Cultuurprofielschool

Wolvega - Het Linde College in Wolvega mag als eerste Friese school het predicaat Cultuurprofielschool voeren. Dit landelijk erkende keurmerk werd voor de maximale periode van 4 jaar toegekend.

Op Cultuurprofielscholen hebben kunst en cultuur een prominente plek in het lesrooster. Het Linde College kreeg deze erkenning na een uitgebreide procedure en visitatie. De visitatiecommissie was zeer positief over de manier waarop de school cultuureducatie voor alle leerlingen beschikbaar stelt.

'Wij zijn heel trots dat wij, in het jaar dat Leeuwarden de culturele hoofdstad van Europa is, als Friese school Cultuurprofielschool zijn geworden. In Nederland zijn ongeveer 642 scholen voor voortgezet onderwijs, waarvan er circa 45 cultuurprofielschool zijn. Dat wij daar nu één van zijn, maakt deze erkenning extra bijzonder voor ons. Het Linde College investeert al jaren veel in cultuureducatie voor alle leerlingen. Dit doen we omdat we ervan overtuigd zijn dat kunst en cultuur een onmisbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen en dat het een belangrijke voorwaarde is voor succesvol leren. Gedurende de schoolloopbaan van onze leerlingen komen veel verschillende kunstdisciplines aan bod. Ook hebben we veel vakoverstijgende projecten waar cultuuronderwijs een onderdeel van is', vertelt Karen Wisselaar, docent en cultuurcoördinator.

Het lesprogramma kent veel projecten op het gebied van kunst en cultuur. Zo kunnen brugklassers tijdens de Opus-M week kennismaken met verschillende muziekinstrumenten. Daarbij krijgen zij de mogelijkheid om, buiten het lesrooster om, twintig gratis muzieklessen op een instrument naar keuze te volgen. Daarnaast heeft de school een eigen toneelgezelschap, koor, schoolorkest, modeshow en kan talent tijdens de jaarlijkse Night of the Stars optreden voor publiek. Daarnaast bezoeken leerlingen ook regelmatig dans, cabaret, muziek of theatervoorstellingen en volgen zij workshops in binnen- en buitenland.

'We zijn trots dat wij onze leerlingen van alle studierichtingen en leerjaren een lesprogramma bieden met verschillende kunstvakken. De komende jaren zitten we niet stil op cultureel gebied, want we willen vernieuwend blijven.'