Veel Weststellingwervers komen moeilijk rond

Wolvega – Bijna 19 procent van alle Weststellingwervers had in 2016 moeite om rond te komen. Er waren dat jaar 800 huishoudens met een inkomen onder de 22.000 euro.

Dat concludeert het Fries Sociaal Planbureau (FSP) uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Grotere kans op armoede

Als mensen een jaar of langer een laag inkomen hebben is de kans dat zij in armoede raken hoger, aldus het FSP. Daarom houdt het CBS deze cijfers bij, om de huishoudens met een kans op armoede in beeld te brengen. Uit de cijfers blijkt dat bijna een op de twaalf huishoudens in Friesland in 2016 één jaar of langer een laag inkomen had. Dit zijn ongeveer 23.000 huishoudens (8,4 procent).

Werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid

In Weststellingwerf gaat het om 800 huishoudens in 2016 (7,1 procent) die één jaar of langer een laag inkomen hadden. Bij de meeste huishoudens werd dat veroorzaakt door werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid. Een kleinere groep betreft ondernemers met tegenvallende resultaten en mensen die moeten leven van een klein pensioen.

Zo’n 300 huishoudens hadden in 2016 al tenminste 4 jaar een inkomen onder de 22.000 euro. Voor die groep geldt dat eigenlijk alleen arbeidsongeschiktheid of werkloosheid dat veroorzaakte.

Mensen met een laag inkomen zijn daardoor ook voornamelijk mensen in de werkende leeftijd, van 19 tot en met 64 jaar.

Bijna 19 procent had moeite om rond te komen

Ongeacht het inkomen gaf 18,8% van de ondervraagde Weststellingwervers aan dat het huishouden in 2016 moeite had om rond te komen. Het gemiddelde inkomen in Weststellingwerf was in 2015 (dat zijn de meest recente cijfers van het CBS) 25.200 euro; net iets onder het Fries gemiddelde van 25.500 euro. Alleen in de regio’s Harlingen en Leeuwarden waren dat jaar meer mensen die worstelden met rondkomen.

Bijna de helft moet rondkomen met minder dan 22.000 euro

Van de Weststellingwerfse huishoudens heeft 45% een inkomen onder de 22.000 euro, 42% heeft een inkomen van tussen de 22.000 en 43.200 euro, en 13% heeft een inkomen van boven de 43.200 euro. In de hele provincie is die verdeling 45% onder de 22.000, 41% tussen de 22.000 en 43.200 euro en 14% boven de 43.200 euro. Landelijk gezien is die verdeling 40 - 40 - 20.