Petret van de Weke: Ereburgers vereeuwigd in nieuwe gemeentehuis

Wolvega - Weststellingwerf telt slechts zes ereburgers. In 1955 was Hendrik L. Dedden uit Stegerda de eerste persoon die tot ereburger werd benoemd.

Na hem volgde in 1958 het socialistische raadslid Johannes Mooij uit Noordwolde. Burgemeester Hendrik Huisman kreeg de onderscheiding in januari 1963, toen hij van Weststellingwerf in gelijke functie vertrok naar Heerenveen. Daarna in 1964 volgde schoolarts dr. Pieter Hendrikus Brons uit Wolvega, die zich heel veel jaren met de jeugdgezondheidszorg in de gemeente had beziggehouden. Hij deed ook nog dienst als geneesheer-directeur van Nieuw-Lindenoord.

Noodraad

Wethouder Aant Heida (uit de Westhoek, maar later Wolvega) had een lange politieke carrière. Meteen na de oorlog kwam hij al in de noodraad, waarna hij van 1950 tot 1966 bovendien wethouder was. Hij was ook de man die in de gemeente de eerste en meest complexe ruilverkaveling begeleidde. Die ruilverkaveling “Noordwolde”, begin 1969 afgesloten, ging onder zijn leiding namelijk gepaard met een ingrijpend sociaal plan voor het Oosterse en Westerse Veld. Honderden inwoners van krotten en kleine boerderijtjes moesten verhuizen, voor een deel naar “het dorp”. Het was dan ook bij het afsluiten van de ruilverkaveling dat Aant (officieel: Arend) Heida tot ereburger werd uitgeroepen.

Remco Heite

Daarna duurde het heel lang tot de in eigen gemeente geboren burgemeester Remco Heite in 2005 met grote instemming tot ereburger werd verheven. Na twee periodes van zes jaar moest hij wegens gezondheidsreden zijn functie neerleggen.