Gemeente koopt voormalige burgemeesterswoning

Wolvega - De gemeente gaat de voormalige burgemeesterswoning aan Hoofdstraat Oost 52 in Wolvega kopen van WoonFriesland.

De gemeente vindt het behoud van dit pand zodanig belangrijk, dat het dit gebouw wil aankopen. Als eigenaar kan de gemeente dan de bescherming van het pand regelen door het op te nemen op de gemeentelijke monumentenlijst.

In de gesprekken over de aankoop is overeenstemming bereikt over het aankoopbedrag van 367.200 euro. WoonFriesland heeft dit pand in 2001 voor een hoger bedrag gekocht van de gemeente. De woningstichting heeft er in geïnvesteerd en heeft een forse inzet gedaan om te komen tot een exploitatie van het pand.

Tijdens de raadsvergadering op dinsdagavond werd gediscussieerd over de verkoop. Bij meerderheid werd besloten tot aankoop., waarna wordt gewerkt aan de status om van dit pand een gemeente monument te maken. Binnen het gebouw is al voor 90% monument. De fracties van CDA en GroenLinks waren tegen de aankoop en vinden de financiering te onzeker. Deze fracties vinden dan de sloop in feite geen probleem. De meerderheid van de raad vindt dat er al zo weinig monumenten in de gemeente zijn.

Op dit moment is de Oudheidkamer Weststellingwerf in dit pand gehuisvest en heeft op dit moment een huurcontract met WoonFriesland. Het is geen huurcontract voor een lange termijn en kan elk moment worden opgezegd. Het opzegtermijn is in de regel een halfjaar. De Oudheidkamer is goed tevreden over de huidige verhuurder tot nu toe. Bij een volgende voorstel zal de gemeente aandacht aan de huidige huurder worden geschonken.