Biljartvereniging neemt afscheid van Jan Ketellapper

Wolvega - Biljartvereniging Pieter Stuyvesant is het seizoen begonnen met een afscheid. In het begin van dit kalenderjaar had Jan Ketellapper aangegeven dat hij wilde stoppen als voorzitter. 'We hebben hem op de eerste competitieavond van het nieuwe seizoen bedankt voor de vele jaren als voorzitter van onze vereniging', zegt Leo Ruitenberg van de club.

Jan Ketellapper is meer dan 25 jaar lid van de biljartvereniging en zit sinds 2010 in het bestuur. Eerst als ondersteunend bestuurslid voor allerlei onderhoudsklussen en om het aantal bestuursleden op een oneven getal te laten uitkomen (voor het geval er gestemd moest worden over bepaalde zaken).

In 2012 heeft Jan het voorzitterschap op zich genomen. Dat heeft hij met grote passie gedaan, maar nu heeft hij aangegeven niet langer deze functie te ambiëren. Daarom heeft de biljartvereniging Jan een passend cadeau met bijbehorende bloemen gegeven voor zijn jarenlange inzet. Jan was altijd bereid onderhoudswerkzaamheden aan onder andere de biljarts, de materiaalkast en het publicatiebord uit te voeren. Als er weer eens nieuwe lakens op de biljarts moesten komen, was Jan er om de ‘biljartfirma’ te assisteren.

Ook in het vinden van sponsoren heeft hij een grote bijdrage geleverd en Ketellapper heeft er mede voor gezorgd dat Fit & Fun, De Kinderkei, Lenis Schilders, AB Workwear, Troost en De Boer sponsor werden en bleven.

Jan Ketellapper heeft er ook voor gezorgd dat de biljarts gerenoveerd konden worden in verband met asbest; de gemeente heeft hiervoor een subsidie ter beschikking gesteld. Ook het promoten van jeugdbiljarten is met hulp van Jan van de grond gekomen. Leerlingen van het Linde College en jeugd van De Kinderkei komen een paar keer per jaar biljarten.

'Ondanks dat hij niet meer in het bestuur zit, vertrouwen we er op dat hij ons nog lang van dienst is met allerlei klussen en assistentie bij het vervangen van biljartlakens.' Jan Ketellapper wordt opgevolgd door Herwich van der Vegt.

Biljartvereniging Pieter Stuyvesant speelt in Fit&Fun aan de Grindweg in Wolvega. Momenteel zijn er rond de dertig leden, maar nieuwe leden zijn welkom en kunnen op dinsdagavond kennis maken met de vereniging.