Zorggroep Liante haalt opnieuw gouden zorgplak

Oosterwolde/Wolvega - Zorggroep Liante heeft haar gouden PREZO keurmerk voor alle locaties opnieuw kunnen prolongeren.

De zeven woonzorgcentra zijn door de keuringsinstantie Perspekt uit Utrecht onderzocht op kwaliteit. De uitkomst is dat op alle locaties de kwaliteit van de zorg dik in orde is en Zorggroep Liante het gouden keurmerk kan blijven voeren.

Tevredenheidsonderzoek

Dit resultaat spoort met de uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek dat door Zorggroep Liante is gehouden. Meer dan 86% van de bewoners zou desgevraagd Zorggroep Liante aanbevelen bij medeburgers.

Zeven locaties

Tot Zorggroep Liante behoren zeven locaties in Oosterwolde (Rikkingahof en De Vrijheidshof), Drachten, Haulerwijk (Sinnehiem), Appelscha (Riemsoord), Wolvega (Lycklama Stins en Sickenga-Oord) en Noordwolde (Krommestede) waar burgers kunnen wonen wanneer zelfstandig wonen niet meer gaat. Daarnaast biedt Zorggroep Liante zorg in de thuissituatie en kortdurende opvang.