Oppositie: benoeming twee VVD-wethouders ‘arrogantie van de macht’

Wolvega – Tijdens de installatie van het nieuwe college hebben de oppositiepartijen direct de toon gezet voor de komende vier jaar. Het coalitieakkoord werd keihard af geserveerd en de manier waarop het CDA is omgegaan met de eigen lijsttrekker Frans Kloosterman riep veel verbazing en onbegrip op.

Namens de onderhandelaars had CDA-fractievoorzitter Hans Visser dan ook veel uit te leggen. Zo zien de oppositiepartijen geen enkele rechtvaardiging voor de komst van twee VVD-wethouders. Niettemin werden Jack Jongebloed (VVD), Roelof Theun Hoen (VVD), Mariska Rikkers (Weststellingwerfs Belang) en Hanneke Zonderland (CDA) donderdagavond door een meerderheid van de raad gekozen tot wethouder.

Volgens René de Klein van Sociaal Duurzaam Weststellingwerf (SDW) is de keuze voor twee VVD-wethouders niet te begrijpen. Hij constateerde dat de portefeuille van de burgemeester is uitgekleed en sprak over ‘een banenmachine’. De Klein sprak zijn verbazing uit over de manier waarop het CDA de eigen lijsttrekker ‘zonder schroom of schaamte bij het grof vuil heeft gezet’.

Verkeerde been

GroenLinks vond dat de kiezers door de samenstelling van het nieuwe college op het verkeerde been zijn gezet. Ook Ton Mulder van ‘Blijf Stellingwarfs’ meldde dat de samenstelling van het nieuw college geen recht doet aan de verkiezingsuitslag, want de grootste partij (SDW) zit immers niet in het college. Dat het CDA akkoord was gegaan met twee VVD-wethouders was voor hem een raadsel. Hij noemde dat ‘de arrogantie van de macht’.

En dat lijsttrekker Frans Kloosterman door zijn eigen partij aan de kant was gezet had Kloosterman volgens Mulder niet verdiend. Ook Ronald Westenberg (D66) zei te begrijpen dat kiezers verontwaardigd zijn over de samenstelling van het nieuwe college. CDA-fractievoorzitter Hans Visser baarde hoorbaar opzien bij de volle publieke tribune met de opmerking dat het de samenleving niets uitmaakt welke partijen wethouders leveren.

Teleurstelling

Westenberg en Mulder waren beiden nogal teleurgesteld omdat ze door de onderhandelaars niet waren uitgenodigd om het nieuwe college aan een grotere meerderheid te helpen, maar Mulder gaf het college niettemin ‘het voordeel van de twijfel’. Bij SDW was het vertrouwen nu al verdwenen. Het verklaart voor een groot deel het handvol tegenstemmen bij het kiezen van de vier wethouders.

SDW wilde graag een assessment over de kandidaat-wethouders, maar daarvoor was geen meerderheid in de raad te vinden. De Klein zei nu niet te weten of de kandidaat-wethouders op hun taak berekend zijn. Marlène Postma van GroenLinks maakte gehakt van het collegeakkoord. Volgens GroenLinks is de tekst ‘vaag, wollig en politiek correct’. Nergens is becijferd wat de uitvoering van het akkoord gaat kosten. SDW noemde het ‘een fantasieloze stamppot’. Volgens De Klein was het eigenlijk alleen maar een opsomming van in gang gezet beleid en is van vernieuwing geen sprake.

Hanneke Zonderland

Hans Visser (CDA) constateerde ietwat cynisch dat de oppositiepartijen hun rol goed hebben opgepakt. Hij benadrukte dat zijn partijgenoot Frans Kloosterman als wethouder veel voor de samenleving heeft gedaan, maar vanwege ‘inhoud, bestuursstijl en portefeuilleverdeling’ werd door het CDA voor oud-raadslid Hanneke Zonderland gekozen als nieuwe wethouder.

Trots en vertrouwen

Visser was vol trots en vol vertrouwen over het resultaat van de onderhandelingen en wil bruggen slaan naar de oppositie. Zonderland zei ‘heel verrast’ te zijn geweest over de vraag vanuit haar partij om wethouder te worden. ’Mensen die mij kennen weten dat die vraag eerder was gesteld en ik zei altijd ‘nee’. Maar nu gaf ik mezelf ruimte om daar over na te denken, maar het was toen nog niet aan de orde. Maar toen kwam dat telefoontje, toen zei ik volmondig ja’.

Ze zei geen woord over het feit dat ze de plek moest innemen van de ogenschijnlijk toch onomstreden wethouder Frans Kloosterman. VVD-fractievoorzitter Richard Bos had begrip voor de teleurstellingen aan de overzijde aan de raadszaal, maar wilde net als Visser vooral samen met de oppositie vooruit, gelet ook op de nipte meerderheid waarop het nieuwe college is gebaseerd.

Ambtelijke memo

Het bij vlagen toch heftige debat werd donderdagavond nogal beïnvloed doordat de integriteit van de kandidaat-wethouders vanuit de oppositie in twijfel werd getrokken. Zo zou wethouder Jack Jongebloed volgens de oppositiepartijen een ambtelijk doorrekening over de financiën bij de onderhandelingen hebben achtergehouden.

Dat was voor PvdA-wethouder Cor Trompetter - lijsttrekker voor de SDW - reden om op de valreep op te stappen. Kandidaat-wethouder Jack Jongebloed reageerde geprikkeld. ‘Er wordt met gestrekt been op de man gespeeld’, zo zei de oud-voetballer. ‘Ik heb integer gehandeld, er is geen spel gespeeld.’ Hij zei dat hij redenen had om de memo eerst in het college te behandelen. Welke redenen dat waren zei hij niet.

Volgens Roelof Theun Hoen was ook hij door zijn partijgenoot niet over de inhoud van de memo geïnformeerd en speelde de memo dus geen rol bij de gesprekken. Volgens de SDW is er op basis van die memo geen structurele ruimte voor de belastingverlaging die de VVD wil. René de Klein vreest dat er daardoor een bezuiningsoperatie nodig zal zijn, die dan ten koste gaat van het sociaal domein. Ook GroenLinks maakt zich met dit college grote zorgen over de zwakkeren in de samenleving.

Integriteit

De integriteit van de nieuwe wethouder Mariska Rikkers werd ook ter discussie gesteld in relatie tot de klantenkring van haar bedrijf. Volgens de burgemeester is er geen reden om te vermoeden dat deze werkzaamheden niet verenigbaar zijn met haar taak als wethouder. En dat kandidaat-wethouder Roelof Theun Hoen tijdelijk een huis verhuurt aan het nieuwe raadslid Tom Hartog van Weststellingwerfs Belang is zeker geen gift of gunst.

Bovendien, zo stelde de burgemeester, is de integriteit iets wat eerst op het bordje ligt van een kandidaat en daarna een verantwoordelijkheid is voor de partij in kwestie. Hij had alle kandidaten wel even gevraagd of er dingen waren die hij als burgemeester moest weten. Hans Visser (CDA) was het met de burgemeester eens, integriteit moet in de mensen zelf zitten.

Lukas van der Hoef

Burgemeester André van de Nadort stond aan het begin van de raadsvergadering even stil bij vertrek van CDA-raadslid Marcel Bos, de nieuwe wethouder in Ooststellingwerf. Ze werkten al samen bij de gemeente Meppel. Volgens de burgemeester was Bos een hardwerkend en punctueel raadslid, die goed zijn dossier kende. ‘Ik ga er vanuit dat hij ook een prima wethouder wordt.’

Omdat aftredend wethouder Frans Kloosterman het recht had op die plek, was hij eerst voor die plek. gevraagd. De lijsttrekker weigerde in de aanloop van donderdag de benoeming en blijft zo dus ondanks 986 stemmen bij de raadsverkiezingen buiten de gemeenteraad. Vervolgens werd de eerstvolgende kandidaat op de CDA-lijst geïnstalleerd: belastingadviseur Lukas van der Hoef uit Wolvega.

En zo waren er lovende woorden van de burgemeester voor de vertrekkende Marcel Bos, maar werd er met geen woord gerept over de verdiensten van de twee afgetreden wethouders, die deze avond beiden op vakantie waren. De ene, Cor trompetter, had de vakantie te vroeg gepland, de andere,  Frans Kloosterman had daartoe alsnog maar besloten. Er kom verder geen formeel moment rond het vertrek van de beide wethouders. Die stellen daar volgens de burgemeester geen prijs op.