Wildlands Backstage
Door Hanneke Wijshake

Cadeautjes inpakken

In Nortica worden voorbereidingen getroffen voor de verjaardagsmaand juni. Alle elf Californische zeeleeuwen in de Robbenhafen zijn namelijk deze maand jarig! Voor deze gelegenheid worden door de verzorgers vissen ingevroren in blokken ijs. Deze 'ingepakte' vissen dienen straks als extra uitdaging voor deze intelligente en speelse dieren.

De oudste zeeleeuw in Robbenhafen wordt 21 jaar. Nadat zij jaren favoriet was tijdens presentaties doet ze het nu wat rustiger aan. Vooral het voortbewegen op het land wordt nu wat moeilijker. Dagelijks krijgt ze van de verzorgers nog de nodige aandacht en de training is er nu vooral op gericht om haar gezondheid goed in de gaten te kunnen houden.

De Californische Zeeleeuwmannen in het wild komen in het voorjaar aan land. Ze verdedigen een klein stukje land waar ze wachten op de komst van de vrouwen. Na aankomst worden op het land de jongen geboren na een draagtijd van 11,5 maanden. Enkele dagen later paren de vrouwen met het mannetje dat ter plekke territoriaal is.

Dat alle dieren in een korte tijd in de vroege zomer worden geboren is bij zeeleeuwen dus heel normaal.