Leerlingen van De Adelaar rekenen niet alleen in de klas

Wolvega - CBS De Adelaar in Wolvega doet woensdag 28 maart weer mee aan de Grote Rekendag. Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen.

En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Het thema is ‘De school als pakhuis’. De kinderen gaan systematisch nadenken tijdens activiteiten, zoals inventariseren, stapelen, verplaatsen en coderen

De leerlingen werken daarbij in verschillende leerstofdomeinen. Zo leren ze met coderingen om plaatsaanduiding te voorzien van een specifieke code. Het doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen.

Deze dag past bij helemaal bij de werkwijze van ‘tjong®talent, een werkwijze die wordt toegepast op CBS de Adelaar. Het uitgangspunt van het ‘tjong®talent is dat iedereen talentvol is, mits talentvol benaderd.