Rechtvaardig
Door Eerde de Vries

Vertrouwen, waar heb ik het aan te danken?

Dit weekend heb ik de nieuwe Gedragsregels Advocatuur 2018 bestudeerd. Ook in die nieuwe versie van de Gedragsregels wordt weer zwaar de nadruk gelegd op vertrouwen.

Direct in regel 1 staat: “De advocaat dient zich zodanig te gedragen dat het vertrouwen in de advocatuur, noch zijn eigen beroepsuitoefening wordt geschaad.” Dat vertrouwen in de advocatuur en in de individuele advocaat wordt verder bevorderd door strenge eisen te stellen aan de onafhankelijkheid en partijdigheid. De advocaat moet er steeds voor waken dat hij ten opzichte van zijn cliënt en de wederpartij, de onafhankelijkheid bezit om deugdelijk te kunnen adviseren. De advocaat moet zo nodig zijn eigen
cliënt kunnen terugfluiten wanneer die zich driegt te verliezen in een zinloze escalatie, zie de vechtscheidingen. Dat lukt slecht als je cliënt je beste vriend is.

Het blijft mij keer op keer aangenaam verrassen dat cliënten, die geharnast in de strijdmodus zitten, het mij toch toestaan, dat ik die strijd laat voor wat hij is en gewoon met iets meer afstand tot het conflict en tot cliënten, zakelijk en op juridisch deskundige wijze de weg wijs richting oplossing.

Dat kan alleen, dunkt mij, als die cliënten mij vertrouwen. Ook al is dat vertrouwen misschien alleen gebaseerd op het aanzien van de advocatuur, het maakt mij toch trots.

Eind vorige week had ik met dit vertrouwen nog in het achterhoofd toch wel medelijden met die goedwillende, natuurminnende, integere boswachters en andere deskundige natuurbeheerders uit de Oostvaardersplassen. Zij zijn er, op basis van hun expertise en ervaring zeker van dat bijvoeren van die grote grazers niet goed is. Toch krijgen zij niet dat vertrouwen dat ik bijna vanzelfsprekend
wel van mijn cliënten krijg. In die bijvoer-discussie winnen de emoties het weer van de redelijke argumenten van de deskundigen.

Wanneer mijn cliënten geen vertrouwen meer hebben in de door mij voorgestane aanpak van het probleem staat mij uiteindelijk, als we er niet uitkomen, maar een ding te doen: de relatie verbreken met mijn cliënten, juist omdat zij dan dus het vertrouwen in mij
hebben verloren. Een advocaat/cliënt relatie kan niet bestaan zonder dat vertrouwen. Ook een samenleving kan niet goed functioneren zonder vertrouwen in de deskundigen.