Aandacht voor NIX18 in Weststellingwerf blijft noodzakelijk

Wolvega - Sinds 2014 zet Weststellingwerf stevig in op het terugdringen van alcoholgebruik onder minderjarigen. De gemeente heeft het beleid van de afgelopen 4 jaar geëvalueerd.

De evaluatie laat zien dat jongeren later beginnen met alcohol drinken en dat ouders steeds vaker de NIX18- regel hanteren. Maar er valt nog veel winst te behalen. “Aandacht voor NIX18 blijft dus noodzakelijk”, vindt burgemeester Van de Nadort.

Ook de naleving van de Drank- en Horecawet is verbeterd. Uit recent onderzoek van het platform Nuchtere Fries blijkt dat het in de gemeente Weststellingwerf moeilijker geworden is voor minderjarigen om alcohol te kopen. Het platform Nuchtere Fries heeft namens de Friese gemeenten een nalevingsonderzoek laten uitvoeren door het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, beter bekend als STAP. Het onderzoek is uitgevoerd in de hele provincie. STAP onderzocht of de verkooppunten van alcohol in Friesland zich houden aan de NIX18-regel voor alcohol. Voor dit onderzoek probeerden minderjarige jongeren op verschillende plekken alcohol te kopen. Daarnaast heeft STAP voor Weststellingwerf aanvullend onderzoek gedaan. 

Verantwoordelijkheid van alcoholverstrekkers

Van de Nadort: “Hoewel het moeilijker geworden is voor jongeren om alcohol te kopen, is er nog veel winst te halen. Hierover willen we met de verkopers van alcohol in gesprek. Zij krijgen allemaal een brief met de resultaten en worden uitgenodigd voor een bijeenkomst. We willen hun eigen verantwoordelijkheid bespreken maar de gemeente staat ook open voor ideeën. Zodat we aan het einde van dit jaar betere resultaten halen.”

Hoe voorkomt Weststellingwerf alcoholgebruik bij minderjarigen?

Burgemeester Van de Nadort vindt het belangrijk om in contact te blijven met verkooppunten van alcohol en middelbare scholen in de gemeente. ‘We voeren veel gesprekken en houden toezicht op de naleving van NIX18. De gemeente controleert regelmatig de plekken waar alcohol verkocht wordt en zal dat ook vaker gaan doen als de resultaten achterblijven. Er worden ook allerlei activiteiten georganiseerd om de bewustwording van NIX18 bij ouders en jongeren te vergroten. Theater Smoar hield een aantal keer workshops voor leerlingen op het Linde College en Terra Wolvega. Voor de ouders werd er ’s avonds een voorlichting gegeven. In het voorjaar van 2017 ondertekenden dorpshuizen en sportkantines de gouden regels van ‘NIX’.’