Wildlands Backstage
Door Hanneke Wijshake

(T)elefoon

Waar wij allerlei technische snufjes nodig hebben om met elkaar te (tele-)communiceren zijn de dieren daarin helemaal op zichzelf aangewezen.

Van de dieren in Wildlands zijn de olifanten misschien wel het best uitgerust om over grote afstanden met elkaar te communiceren.

De olifanten leven in een complexe samenleving waar communicatie over lange maar ook over korte afstand een belangrijke rol speelt bij bijvoorbeeld het zoeken naar een partner en voor de onderlinge samenhang in en tussen de groepen. Soms splitsen groepen op en komen dan soms pas maanden later weer samen. Olifanten zijn in staat via geluiden en geursignalen met elkaar in contact te blijven.

Veel van de geluiden zijn zo laag van toon dat wij ze niet kunnen horen. Deze lage tonen zijn door olifanten over meerdere kilometers waar te nemen. Er zijn aanwijzingen dat ze deze tonen niet alleen kunnen horen maar ook kunnen voelen via hun poten. Ze wisselen onderling onder andere informatie uit over hun bereidheid tot paren, over wie ze zijn, over een eventuele dracht en bijvoorbeeld over aanwezig gevaar.

Vrouwen gebruiken veel meer verschillende geluiden dan mannen. Dit heeft vast te maken met hun leefwijze. Vrouwtjes leven vrijwel altijd in familie groepen terwijl de mannen meer op zichzelf zijn. Binnen de groep die in Rimbula leeft, wordt tussen de vrouwen en hun jongen heel wat 'afgekletst'. Hiervoor gebruiken ze naast allerlei geluiden ook lichaamstaal, zoals opgewonden flapperen met oren als er iets spannends wordt gezien of het voorzichtig aftasten van elkaars hoofd als begroeting. De olifanten hebben hun (t)elefoon altijd bij zich en deze hoeft nooit opgeladen te worden. Handig….