GroenLinks wil met NS om tafel over 'verslechtering treinverbinding'

Regio - GroenLinks heeft de directie van de NS uitgenodigd om in Akkrum te komen praten over aanpassing van de dienstregeling tussen Zwolle en Leeuwarden.

Sinds 10 december laat de NS de treinen tussen Leeuwarden en Zwolle niet meer stoppen in Grou-Jirnsum, Akkrum en Wolvega. De reistijd voor de inwoners van deze plaatsen neemt daardoor toe: naar Zwolle met tien minuten en naar steden ná Zwolle met maar liefst negentien minuten. Bovendien is het niet meer mogelijk om naar Zwolle of Schiphol te reizen zonder in elk geval één of twee keer over te stappen.

Fractievoorzitter Gerrie Rozema van GroenLinks Heerenveen: 'Voor scholieren, forensen, toeristen en nog veel meer mensen is dit een flinke verslechtering van de treinverbinding. Voor de leefbaarheid van onze dorpen en om deze aantrekkelijk te maken om zich hier te vestigen is goed openbaar vervoer een vereiste. Bovendien wordt het reizen per openbaar vervoer zo ontmoedigd in plaats van gestimuleerd. Wij begrijpen dan ook niet dat de Gedeputeerde Staten dit onzalige plan hebben laten doorgaan'.

Online petitie

Samen met GroenLinks Weststellingwerf, PAL GroenLinks (Leeuwarden) en de Provinciale Statenfractie GrienLinks heeft GroenLinks Heerenveen een online petitie opgezet voor het herstel van een rechtstreekse treinverbinding vanuit Grou-Jirnsum, Akkrum en Wolvega naar Zwolle. Deze is al door meer dan 3650 mensen ondertekend.

Voorzitter Retze van der Honing van de Friese Statenfractie GrienLinks: 'Vanwege de belangen van al deze mensen willen wij graag met de NS praten over de mogelijkheden om de treinverbinding tussen deze dorpen en Zwolle en de Randstad te herstellen. De provincie heeft tenslotte 1,5 miljoen uitgetrokken voor het verbeteren van de treinverbindingen in Friesland, niet voor het verslechteren ervan'.

De online petitie 'Herstel goede treinverbinding Grou-Jirnsum, Akkrum en Wolvega' kan nog ondertekend worden tot 24 januari.