Contact met de gemeente gaat vaak via de computer en smartphone

Wolvega/Oosterwolde - De rekenkamercommissies van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben onderzoek gedaan naar de huidige toegankelijkheid en beschikbaarheid van de digitale dienstverlening door de drie gemeenten.

Ooststellingwerf is relatief ver met de invoering van digitale dienstverlening, ook vergeleken met andere gemeenten in Nederland. Opsterland heeft als uitgangspunt, digitaal waar het kan, maar fysiek contact met inwoners is belangrijk. Weststellingwerf biedt inmiddels twintig diensten volledig digitaal aan, nog 37 zijn gedeeltelijk of niet digitaal beschikbaar voor de inwoners en/of bedrijven.

Voorleggen aan gemeenteraad

De manier waarop de gemeenteraad werd betrokken, is voor de drie gemeenten verschillend. Zo werden in Ooststellingwerf de plannen voor digitale dienstverlening niet ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Hetzelfde geldt voor Opsterland. Van de drie OWO-gemeenten kreeg alleen de raad van Weststellingwerf jaarlijks het informatiseringsjaarplan ter goedkeuring voorgelegd.

Informatiebeleidsplan

De rekenkamercommissies adviseren de gemeenteraden als raad zelf de kaders en de ambities vast te leggen in het informatiebeleidsplan: hoe ver wil de gemeente gaan met digitale dienstverlening, met welke snelheid en hoe verhoudt zich dat met de openingstijden van het loket in het gemeentehuis en de telefonische bereikbaarheid?

Snelheid is belangrijk voor inwoners

Inwoners van de drie gemeenten omarmen deze vorm van dienstverlening, zo is uit een enquête naar voren gekomen. Snelheid wordt belangrijk gevonden en de beschikbaarheid op computer, tablet en smartphone. Uit de enquête blijkt verder dat inwoners het meest voor contact met de gemeente via de computer en smartphone kiezen, maar het loket en de telefoon houden een grote rol.