Voorstel voor uitstel Lelystad Airport verworpen

Lelystad – Het voorstel dat de SP dinsdag in de Tweede Kamer indiende om de opening van Lelystad Airport uit te stellen tot de herindeling van het luchtruim gereed is, is donderdagavond verworpen.

Met 79 stemmen tegen en 70 stemmen voor kreeg het voorstel geen meerderheid.

De SP wilde met haar voorstel ongeruste bewoners in met name Overijssel en op de Veluwe gerust stellen. In de eerste fase van opening van Lelystad Airport vrezen zij veel geluidsoverlast, omdat vliegtuigen dan in veel gevallen lager zullen overvliegen dan later het geval zal zijn. De herindeling van het luchtruim is niet eerder gereed dan in 2023, pas dan kunnen vliegtuigen hoger vliegen

In het debat eerder deze week gaf een meerderheid van de Tweede Kamer echter al aan niets te zien in het voorstel van de SP. Men vroeg de partij ook dat voorstel aan te houden. Eerst worden nu fouten in de milieu effect rapportage (MER) van Lelystad Airport hersteld, daarna gaat de onafhankelijke MER-commissie beoordelen of dat genoeg is of dat er een nieuwe MER nodig is. Bovendien heeft de Tweede Kamer in een wel aangenomen voorstel besloten dat ook dat weer door een extern ander bureau zal worden getoetst. Om dan nu al te besluiten de opening van Lelystad Airport uit te stellen, is veel te vroeg vindt de Tweede Kamer.

Het MER-advies wordt in maart verwacht. Daarna buigt de politiek zich opnieuw over Lelystad Airport.