Rechtvaardig
Door Eerde de Vries

Gokken met incasso’s

“Wie procedeert om een koe geeft er een toe.”

Omdat een uitspraak van een rechter grote gevolgen kan hebben voor iemands privéomstandigheden, denk aan beslag, ontslag, ontruiming, openbare verkoop en faillissement, moet de aan de uitspraak voorafgaande procedure zorgvuldig en met alle rechtswaarborgen omkleed gevoerd worden. Dat maakt procederen inderdaad duur.

Toch bestaat er een levendige handel in kleine vorderingen, ver onder de waarde van die spreekwoordelijke koe. Denk aan vorderingen van Nuon, Essent, Vodafone, Ziggo en bijvoorbeeld Wehkamp op hun klanten. Opkoper van dit soort schulden, Direct Pay (direct betalen!), is goed voor 10% van alle incassozaken die worden voorgelegd aan de rechter. Dat bedrijf sleepte vorig jaar in haar eentje 42.000 consumenten met “een openstaande rekening” voor de rechter. En het eigenaardige is, dat in het gros van die zaken helemaal geen zorgvuldige procedure wordt gevoerd. De meeste schuldenaren/gedaagden laten namelijk verstek gaan zoals dat heet. Die verschijnen niet voor de rechter. En dan is de rechter snel klaar. Als de vordering er maar een beetje op lijkt, wijst de rechter de vordering toe in een zogenaamd verstekvonnis. Maar de toenemende belangstelling voor de schuldenproblematiek maakt ook de rechters “activistischer”. Zo heeft de kantonrechter te Maastricht Direct Pay op pijnlijke wijze de les gelezen. Dat deed hij weliswaar, nadat hij eerst de niet verschenen gedaagde bij verstek veroordeeld had, maar deze schuldenaar ging dapper in verzet tegen dat verstekvonnis. Verzet is een soort beroep en vaak is dat verzet nog mogelijk tegen een verstekvonnis, maar dan moet wel snel gehandeld worden.

Zonder enige redelijke feitelijke basis, zo oordeelde de rechter in die verzetzaak, heeft Direct Pay het erop gewaagd om met een gebrekkig dossier (..)  een volstrekt onzekere vordering na te jagen. Hier bleek dat de oorspronkelijke schuldeiser, een telefoonbedrijf, de schuld al lang had kwijtgescholden. Inderdaad gokken die grote schuldenopkopers erop dat kleine schuldenaren, en zijn we dat niet allemaal weleens, uit schaamte of angst verstek laten gaan, niet verschijnen. Zodoende vindt nauwelijks een inhoudelijke behandeling plaats en blijkt dus niet, dat er vaak van alles mankeert aan die vorderingen. Verklein de winstkansen voor die schuldenopkopers in deze incassotombola en verschijn, voer verweer en ga zo nodig in verzet (met onze hulp) als u eerst verstek liet gaan.