Leefbaarheidsproject in Noordwolde gaat verder

Noordwolde - Dit jaar zijn er gesprekken gevoerd met bewoners van en organisatie in Noordwolde. Daaruit kwam naar voren dat vier thema's aandacht nodig hebben in het dorp: gezondheid, ondernemen, participatie en sociale betrokkenheid.

Het project Bestemming Noordwolde zal zich daarom vanaf volgend jaar tot en met 2020 richten op die vier thema's.

In het 14 jaar durende leefbaarheidsproject ‘Bestemming Noordwolde’ bundelen de inwoners van Noordwolde, gemeente Weststellingwerf, de provincie Fryslân en maatschappelijke organisaties hun krachten. Samen werken zij aan een lagere werkloosheid, een hoger gemiddeld inkomen en een participatiegraad gelijk aan het Fries gemiddelde in Noordwolde in 2024. Al sinds 2011 worden activiteiten die hier aan bijdragen opgestart, ondersteund en aangemoedigd. Ook wil Bestemming Noordwolde de saamhorigheid binnen het dorp vergroten en het ontplooien van lokale initiatieven stimuleren.

Vitale Regio Noordwolde

In partnership met GGD Fryslân en De Friesland Zorgverzekeraar wordt in de komende projectperiode aandacht besteed aan gezondheidspreventie. Speciale aandacht gaat uit naar opvoeden en opgroeien, de relatie arbeid en gezondheid en de aanpak en voorlichting ten aanzien van middelengebruik. En dat allemaal onder de noemer Vitale Regio Noordwolde.

Ondernemen

Daarnaast gaat Bestemming Noordwolde in samenwerking met de ondernemersvereniging plannen ontwikkelen die moeten leiden tot een bloeiend ondernemingsklimaat. Een van de onderdelen is het opzetten van een stimuleringsregeling voor het vitaal houden van het winkelcentrum in Noordwolde.

(Arbeids)participatie

Een van de belangrijkste doelen is om inwoners met een uitkering te helpen bij het vinden van een betaalde baan of bij het op een andere manier meedoen in de maatschappij. Door vrijwillige en professionele zorg aan elkaar te verbinden, het ontwikkelen van een Rotan werkplaats met verkooppunt en het koppelen van vraag aan talent wordt hier op verschillende manieren een impuls aan gegeven.

Sociale betrokkenheid

Door het ondersteunen van wijk- en bewonersinitiatieven wordt een impuls gegeven aan de sociale betrokkenheid in Noordwolde. Het uitbrengen van een magazine (zoals eerder uitgegeven) is een tweede middel om het contact tussen inwoners te bevorderen en de trots over hun dorpsgemeenschap te stimuleren.