Rechtvaardig
Door Eerde de Vries

De Holocaust, ook maar een mening?

Al vaker schreef ik over de waarde van de waarheid voor de politiek, voor de democratie en breder, voor de (vreedzame) samenleving. ‘Het eerste slachtoffer van de oorlog is de waarheid.’

Maar ook in ons vreedzame landje lukt het de waarheid niet altijd meer, de zich snel over het internet verspreidende leugens te achterhalen.

Als gevolg van de doorgeslagen individualisering waarin het recht op een eigen mening meer en meer vervangen wordt door een geclaimd recht op eigen feiten, dus op een eigen waarheid, worden de meest onzinnige leugens via de sociale media verspreid. Bijvoorbeeld over vaccinaties, klimaatverandering, migratie en zelfs over de Holocaust. Mag je de Holocaust ontkennen met een beroep op de vrijheid van meningsuiting? In Duitsland wil men die ontkenning op de sociale media strafbaar stellen.

Harde, wetenschappelijk onderbouwde feiten en stellingen kunnen niet weggezet worden ‘als ook maar een mening.’ Als je in het water springt, word je nat, daar kan je geen (andere) mening over hebben. De Holocaust heeft helaas plaats gevonden. En waarom wilden al die twitteraars dat die ongelukkige botsingen, die 10 juni jl. op het plein voor het Centraal Station in Amsterdam, door een suikerpatiënt waren veroorzaakt nou zo graag dat dat toch een terroristische aanslag was? Zelfs bekende Nederlanders bleken complotdenkers en weigerden zich neer te leggen bij de feiten. Bij de resultaten van een grondig onderzoek door de politie, nee hier ging weer wat in de doofpot!

Met deze verontrustende ontwikkeling, dreigen we in het alternatieve feiten en nep nieuwsland van Trump terecht te komen. Een hoofdredactioneel commentaar van het NRC naar aanleiding van die botsingen op het stationsplein eindigde met de waarschuwing: ‘Uiteindelijk gaat het om een fundament onder de democratische rechtstaat. Die kan niet functioneren zonder overeenstemming over breed gedeelde kennis van de feiten.’

Met weer een andere zin in gedachte, die bekende dichtregel van Lucebert: ‘Alles van waarde is weerloos’ zou ik iedereen op willen roepen (de waarde van) de waarheid door dik en dun te blijven beschermen tegen aanvallen van al diegenen die om wat voor reden dan ook, niet kunnen leven met de waarheid maar alleen met hun eigen (alternatieve) waarheid, lees leugen. Blijf een kritisch denkende burger die weloverwogen tot oordelen komt!