Kolonie gaat op de schop

Frederiksoord - Frederiksoord, Wilhelminaoord en het gebied dat tussen de twee dorpen in de Drentse kolonie ligt, gaan de komende tijd ingrijpend op schop.

Sloten en greppels worden gegraven, eikenbomen gekapt, dammen en duikers aangelegd en vernieuwd en nieuwe aansluitingen op het hoofdriool gemaakt.

De Maatschappij van Weldadigheid gaat aan de slag met de versterking van het cultuurlandschap. Met het oog op het 200-jarig bestaan en de mogelijke UNESCO werelderfgoedstatus van de Koloniën van Weldadigheid, worden er de komende tijd in het gebied verschillende werkzaamheden uitgevoerd.

Aan de M.A. Naamen van Eemneslaan Noord en de Vaartweg (achter de bebouwde kom) in Wilhelminaoord worden verschillende locaties bouwrijp gemaakt voor nieuw te bouwen Koloniewoningen van de Toekomst. Dit betekent dat er aansluitingen gemaakt worden op het hoofdriool, dammen met duikers worden aangebracht ten behoeve van de inritten en de kavels en percelen worden gecreëerd door middel van het graven van  greppels en sloten. Ook wordt er onder de Vaartweg een duiker aangelegd naar de Westerbeeksloot voor de afwatering van de nieuwe sloot. 

Aan de Koningin Wilhelminalaan worden naast de percelen van Taxi en Tankstation Menger en Weldaad Bessen een aansluitingen van de hoofdriolering op de Koloniewoningen worden gemaakt. Bij het laatste perceel wordt ook een dam met duiker aangebracht en een kavel gecreëerd. De werkzaamheden rondom het bouwrijp maken van deze kavels starten volgende week al.

De Maatschappij van Weldadigheid is momenteel ook al druk met het vervangen van bestaande duikers in het gebied van het Sterrebos. Dat gebeurt in het zuidelijke gedeelte van de Hooiweg in Frederiksoord en Wilhelminaoord en bij de speelweide aan de Jongkindt Conincklaan in Boschoord. Deze werkzaamheden vinden plaats om de waterafvoer verder te verbeteren voor het bosgebied, wandelpaden en zandwegen.

Bomenkap

Om de karakteristieke laanstructuur en laanbeplanting, het orthogonaal stelsel, te herstellen en weer zichtbaar te maken, worden binnenkort aan de Koningin Wilhelminalaan 77a in Frederiksoord eiken gekapt. Ook wordt hiermee het karakteristieke doorzicht vanaf de openbare weg naar het achterliggende open gebied weer teruggebracht en versterkt. In overleg met de provincie Drenthe mag de Maatschappij deze bomen vellen, maar zullen deze elders weer gecompenseerd moeten worden.