Water keert terug naar Bekhofschans

Oldeberkoop - Tien jaar geleden werd er bij de enigszins in oude luister herstelde Bekhofschans een historische veldslag geleverd. De destijds geplaatste houten poort en de houten afscheidingen zijn inmiddels voor een deel verrot.

Er ligt nu een nieuw plan klaar voor de aanpak van de uit 1623 daterende schans. Zelfs het water van de Linde moet weer naar het verdedigingsbolwerk gaan kronkelen. Er wordt veel gekapt om de schans goed zichtbaar te maken.

'Levensgevaarlijk'

Dit voorjaar begint de uitvoering van de eerste fase. Bij het project zijn It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Friesland, Dorpsarchief Oldeberkoop, Plaatselijk Belang, Landinrichtingscommissie Beekdal Linde, Keunstwurk en amateurhistoricus Geert Lantinga betrokken. De initiatiefnemers hebben zo’n 25.000 euro boven water gekregen. De gemeente draagt 6000 euro bij. De in 2007 geplaatste poort verdwijnt. Het hout begint te rotten. ‘Levensgevaarlijk’, beschrijft Karin Sjoukes  van Landschapsbeheer Friesland de huidige staat van het bouwsel.

Historische omgeving beleven

Ook het andere houtwerk dat de plaats van de schans markeert, verdwijnt. De voormalige wallen worden straks gemarkeerd door een dichte haag van hulst. ‘Dat is duurzaam. Bovendien werd hulst ook in die tijd op de schans gebruikt. Door de stekels is zo’n haag bijna ondoordringbaar’, aldus Sjoukes. Ergens op de schans wordt ruimte gemaakt voor een zitplaats waar de historische omgeving kan worden beleefd. Dat hoeft volgens Sjoukes niet persé een bankje te worden. ‘Samen met stichting Keunstwurk bedenken we een stekje.’ Elders in de provincie zijn diverse van dergelijke stekjes reeds gerealiseerd.

Terugbrengen van het water

De schans wordt momenteel overwoekerd door groen. Veel wordt straks verwijderd en ook gaan er diverse bomen plat. ‘Alle eiken en zeker de eeuwenoude eik die er is, blijven staan’, verzekert Sjoukes. Tuinontwerper Nico Kloppenborg heeft het ontwerp voor de nieuwe inrichting gemaakt.
Kroonjuweel van het totale plan is het terugbrengen van het water bij de schans. Alle betrokken partijen koesteren die wens. Aan de uitvoering zitten nog wel haken en ogen. ‘Er komen daar drie waterpeilen bij elkaar’, geeft Dennis Benidictus van Staatsbosbeheer aan waar de schoen ondermeer wringt. De landinrichtingscommissie Beekdal Linde en het Waterschap buigen zich over de mogelijkheden. Het streven is om een verbinding te maken met het stroompje dat uit het Stuttebos komt en dat aan de zuidkant van de Bekhofschans op de Linde te laten uitkomen. De huidige parkeerplaats aan de zuidzijde van de schans wordt dan verplaatst naar de noordkant.

Wandelpad met bruggetje

Op de schans komt een wandelpad, compleet met een bruggetje over het nieuw aan te leggen water. Ook is het streven om in dat deel een vispassage aan te leggen. Verderop langs De Maden ligt reeds zo’n vistrap. Voordat het totaalplan groen licht krijgt moet er nog wat water door de Linde, maar Benidictus is optimistisch gestemd. Hij verwacht dat de betrokken partijen er uitkomen. In dat geval kan het water nog dit jaar tot aan de vernieuwde schans stromen.

Karst Berkenbosch niet bij plannen betrokken

Karst Berkenbosch geldt als kenner van de historie van de Bekhofschans. De Berkoper is niet bij de huidige plannen betrokken. Hij juicht het toe als het water weer naar de schans wordt geleid. Ook het verplaatsen van de parkeerplaats vindt de Berkoper een goede zaak. Als de schans is aangepakt en de hulsthaag er staat, zorgen vrijwilligers uit Oldeberkoop met steun van Landschapsbeheer voor het jaarlijkse onderhoud.