Dorpshuis in Oosterstreek is klaar voor opknapbeurt

Oosterstreek - Met het opknappen van het dorpshuis in Oosterstreek is vanmiddag een begin gemaakt.

Het café maakt weer deel uit van Oosterstreek 76 en omgekeerd. De muur is er uit en de schuifwand wordt weer in gebruik genomen. Het bestuur organiseerde een soort open huis. Voor belangstellenden lagen formulieren waarop iedereen die wil meehelpen met het opknappen van het gebouw en de tuin, zijn naam kan noteren.

Bijdragen van gemeente en fondsen

De gemeente Weststellingwerf heeft geld in het project gestoken. Daardoor kon het bestuur verder met het aanvragen van subsidies bij de provincie Fryslân en bij fondsen die projecten ondersteunen op het gebied van saamhorigheid in grote en kleine gemeenschappen, waarbij dorpshuizen een belangrijke rol spelen. Deze fondsen zijn de Stichting Bercoop Fonds, het Oranje Fonds, het VSB fonds en de P.W. Janssens Friesche Stichting.

Stichting Doarpswurk

Daarnaast heeft het bestuur financiële steun gehad van Harten10 en hebben de inwoners en organisaties in het dorp aanzienlijk bijgedragen. Bij 220 huishoudens en vijf verenigingen werd 12.680 euro opgehaald. Stichting Doarpswurk begeleidde het bestuur van het dorpshuis in dit traject, waarbij met name de inzet richting de provincie van groot belang is geweest.

Hulp van dorpsgenoten

'We zijn er nog niet, er moet nog veel gedaan worden voor we het gehele grote dorpshuis goed kunnen gebruiken. Maar het bestuur is ervan overtuigd dat dat met de hulp van onze dorpsgenoten gaat lukken', zegt het bestuur.