Gemeente legt MCO dwangsom op vanwege geluidsoverlast

Makkinga - De gemeente legt Motorclub Ooststellingwerf (MCO) een dwangsom op vanwege overtreding van de geluidsvoorschriften op circuit Prikkedam in Makkinga.

De dwangsom bedraagt 2000 euro per dag waarop een overschrijding van de geluidsnormen is geconstateerd, met een maximum van 10.000 euro.

Geluidsoverschrijding vastgesteld

Op 8 januari 2015 heeft de familie Van Rossem, die nabij het circuit woont, de gemeente verzocht handhavend op te treden tegen onder meer het overschrijden van de geluidsvoorschriften door MCO op crosscircuit Prikkedam. Op 18 maart van dat jaar is een geluidsoverschrijding vastgesteld. De gemeente besloot toen dat deze ene overtreding onvoldoende was om het handhavingsverzoek van Van Rossem toe te wijzen. Wél is toen richting MCO aangegeven dat tot handhaving wordt overgegaan indien geluidscontroles wijzen op een frequentere overschrijding van de geluidsnorm.

Pas in 2016 nieuwe meting

Nadien zijn meerdere pogingen gedaan om een geluidsmeting uit te voeren. Vanwege de vereiste weersomstandigheden, het gesloten zijn van de baan en het feit dat er maximaal twee maal per week motoractiviteiten op het terrein worden gehouden, was het vanwege de combinatie van factoren moeilijk om nieuwe valide metingen uit te voeren. Pas op 15 mei 2016 is opnieuw een meting uitgevoerd. Uit het meetrapport blijkt dat het maximale geluidsniveau opnieuw is overschreden. Vervolgens is op 19 juli richting MCO het voornemen om een last onder dwangsom op te leggen bekendgemaakt.

Zienswijze van MCO

De MCO heeft hierop een zienswijze ingediend. Het grootste bezwaar van de MCO betreft de wijze van meten en de gehanteerde uitgangspunten. De gemeente ziet in de zienswijze geen aanleiding om van het opleggen van een dwangsom af te zien.

Prikkel

De last onder dwangsom is bedoeld als prikkel om te zorgen dat de overtreding niet opnieuw plaatsvindt. Het toepassen van bestuursdwang acht de gemeente geen reële optie, omdat de baan na een overschrijding dan moet worden gesloten.

Op 29 november is de zitting van de rechtbank inzake het beroep van Van Rossem tegen de afwijzing van het in handhavingsverzoek van 22 mei 2015.