Nieuwe woningen moeten dorpen leefbaar houden

De Hoeve - Er moeten toekomstbestendige dorpen komen, waar jongeren en ouderen prettig en verantwoord kunnen wonen.

Dat was de conclusie van van Eddy Lania, voorzitter van de Vereniging Kleine Dorpen (VKD), tijdens een door VKD, ToekomstWonen.nu en de gemeente  georganiseerde informatieavond in het dorpshuis 't Hokkien in De Hoeve. Het thema van de bijeenkomst was 'Thuis in eigen dorp!'. Er waren ruim negentig belangstellenden.

Jongeren spelen belangrijke rol

Omdat de verenigingen van Plaatselijk Belang een belangrijke rol hebben bij het toekomstbestendig maken van de dorpen voor (toekomstige) senioren en het activeren van bewoners, zocht ToekomstWonen.nu aansluiting bij de Vereniging van Kleine Dorpen (VKD). In samenwerking met de VKD en de gemeente zijn er partijen gezocht, die de inwoners en de dorpen verder kunnen helpen bij het vraagstuk van de ouder wordende dorpsgenoten. Ook de jongeren spelen hierin een belangrijke rol. Jongeren, die willen blijven wonen in de dorpen of weer terug willen naar hun geboortedorp, zorgen ervoor, dat de dorpen leefbaar en vitaal blijven. Jongeren zoeken naar betaalbare (starters) woningen, ouderen willen kleiner en goedkoper of op een andere manier wonen.

Veel energie bij bewoners

Op deze themabijeenkomst waren korte presentaties van ToekomstWonen.nu, Mijn huis op Maat, Blij(f) Wonen, RUIL-ver- WOON-ing en de gemeente. Wethouder Jack Jongebloed zei dat er bij bewoners veel energie is de dorpen leefbaar te houden en vooral dat de initiatieven uit de dorpen zelf moeten komen.