Woonzorgcentra bieden thuis aan woonstudenten

Wolvega - Betaalbaar wonen in ruil voor een aantal uren vrijwilligerswerk per week: met deze afspraak hebben vier woonstudenten hun intrek genomen in een kamer of appartement bij woonzorgcentra van Meriant in Heerenveen en Wolvega.

Het pilotproject is opgezet om een oplossing te vinden voor woningnood onder studenten door leegstaande zorgappartementen te benutten, maar ook om in de ouderenzorg een structureel vrijwilligersaanbod te genereren.

Affiniteit met ouderen

Een opleiding op gebied van zorg en welzijn is niet verplicht, maar de woonstudenten worden wel geselecteerd op hun affiniteit met ouderen. 'We hopen vooral dat er een leuke band ontstaat tussen de leerlingen en de bewoners', zegt vrijwilligerscoördinator Debora Meester van Meriant. 'Het geeft toch een andere dynamiek, als er een jongere op de afdeling woont. Op korte termijn zetten we in op extra vrijwilligersaanbod en wat meer reuring in de woonzorgcentra; op langere termijn bestaat natuurlijk de kans dat deze studenten vrijwilliger blijven of wellicht zelfs gaan werken in de ouderenzorg.'

Betaalbaar wonen

De woningnood blijkt minder hoog dan gedacht, maar onlangs hebben vier studenten hun intrek genomen bij woonzorgcentra van Meriant in Heerenveen en Wolvega: twee meiden wonen op Coornhert State, de andere woonstudenten vonden een plekje op Herema State en BerkenStede. Het feit dat ze de kosten van zelfstandig wonen kunnen verlagen door het doen van vrijwilligerswerk is voor hen aantrekkelijk. Andere redenen zijn een veilige woonomgeving en het opdoen van ervaring in de zorg. Bovendien staat vrijwilligerswerk goed op het cv van de studenten.

Fijne buren

Hoe verrassend het ook lijkt -een jonge student tussen de zorgbehoevende ouderen- voor de deelnemers bleek het een aantrekkelijke optie. 'Ouder worden hoort bij het leven en deze mensen zijn zelf ook allemaal jong geweest', zegt Angelique Talman (19) die dik tevreden is met haar appartement op Coornhert State in Heerenveen. Vrijwilligerscoördinator Meester heeft er alle vertrouwen in dat de studenten fijne buren zijn. 'Wilde feesten horen hier niet thuis, maar deze meiden zijn juist blij met een rustige leefomgeving.'

Praatje maken

De vrijwillige taken doen de woonstudenten in overleg met de begeleiders dagbesteding op de afdeling, variërend van koken en eten met de bewoners tot meehelpen met activiteiten. 'Omdat ze dichtbij wonen, verwachten we dat hun inzet heel natuurlijk verloopt', zegt Meester. 'Een praatje maken als buren onderling is daarbij mooi meegenomen.' Eind november vindt de eerste evaluatie plaats en als alles naar tevredenheid loopt, kunnen er in februari nog meer studenten instromen.