Raad van State geeft familie Van Rossem opnieuw gelijk

Makkinga - De Raad van State heeft een beroep dat de familie Van Rossem indiende tegen een besluit van de gemeente over crosscircuit Prikkedam gegrond verklaard.

Dit heeft tot gevolg dat de gemeenteraad opnieuw het bezwaar van Van Rossem moet behandelen. Ook draait de gemeente op voor de proceskosten van ruim 1100 euro. Van Rossem had beroep aangetekend tegen het besluit van de gemeente geen bestemmingsplan te maken voor het crossterrein.

Bezwaar tegen beheersverordering

De gemeente eheft in 2013 het bestemmingsplan "Motorcrossterrein Prikkedam" vastgesteld. Dit bestemmingsplan werd door de Raad van State vernietigd. Hierop stelde de gemeente een beheersverordening vast voor het motorcrossterrein. Van Rossem maakte hier tegen bezwaar en wilde dat er een nieuw bestemmingsplan zou worden vastgesteld. De gemeente legde het bezwaar naast zich neer.

Geen juridisch-planologische regeling

Van Rossem betoogt dat de gemeente ten onrechte weigert een bestemmingsplan voor Prikkedam vast te stellen. Volgens het echtpaar kan de beheersverordening niet worden beschouwd als een actuele juridisch-planologische regeling, omdat deze niet de feitelijke situatie ter plaatse vastlegt.

Geen afweging gemaakt

De rechtbank verklaarde eerder de beheersverordening onverbindend, omdat niet is gebleken dat de gemeente een ruimtelijke afweging heeft gemaakt tussen de belangen die zijn gemoeid met het gebruik van de motorcrossbaan en de belangen van Van Rossem bij een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Geen ontwikkelingen voorzien

De gemeente stelt dat met de beheersverordening wel een actuele juridisch-planologische regeling is vastgesteld. Volgens de gemeente is een beheersverordening een planologisch instrument dat in plaats van een bestemmingsplan kan worden ingezet voor gebieden waarin geen ontwikkelingen zijn voorzien. Dat de rechtbank de beheersverordening onverbindend heeft verklaard, is volgens de gemeente niet van belang, omdat het bestreden besluit reeds hiervoor was genomen.