Prikkedam: 'Geluidsoverlast blijft een struikelpunt'

Makkinga - 'Dat een beheersverordening door de rechtbank en nu ook door de Raad van State onverbindend wordt verklaard, is een unicum in Nederland. Deze twijfelachtige eer valt de gemeente Ooststellingwerf ten deel'.

Roel van Rossem reageert met deze woorden op de uitspraak van de Raad van State in het hoger beroep dat door de gemeente was aangetekend tegen het onverbindend verklaren van de beheersverordening voor het motorcrossiciruit Prikkedam. Roel en zijn vrouw Constance strijden al jaren tegen de geluidsoverlast op crosscircuit Prikkedam.

Gemeente weigert te handhaven

De geschiedenis gaat ver terug, maar het laatste hoofdstuk begint met het vernietigen van het bestemmingsplan uit 2013 door de Raad van State. Van Rossem: 'Daarna heeft de gemeente een beheersverordening vastgesteld waarbij geen zienswijzen konden worden ingediend. Omdat de gemeente weigerde te handhaven is de zaak voor de rechter gekomen en die heeft de beheersverordening onverbindend verklaard'.

Beheersverordening in prullenmand

De gemeente heeft tegen deze uitspraak hoger beroep aangetekend bij de Raad van State. Dit rechtsorgaan heeft de gemeente ongelijk gegeven en de, volgens Van Rossem 'op ondemocratische wijze vastgestelde' beheersverordening naar de prullenmand verwezen.

Minicrossbaan illegaal in gebruik

Dat een en ander geen gevolgen heeft, zoals de gemeente stelt, is volgens Van Rossem nog maar de vraag. 'De minicrossbaan is al jarenlang illegaal in gebruik, zo blijkt uit de uitspraak van de Raad van State. Het kappen van bomen op het terrein dat de bestemming natuur heeft, is illegaal gebeurd'. Zo zijn er volgens Van Rossem legio punten te noemen.

Gemeente houdt zich niet aan tijdspad

De gemeente moet nu een bestemmingsplan vaststellen op basis van wet- en regelgeving en zorgen voor een acceptabel woon- en leefklimaat. Van Rossem blijft het kritisch volgen: 'Vooralsnog blijkt na een gesprek met een wethouder dat de gemeente zich niet houdt aan het tijdspad dat daarvoor is vastgelegd. De geluidsoverlast is een struikelpunt. Het zal voor de Motorclub Ooststellingwerf (MCO) een zware dobber worden om aan de regels te voldoen. In het verleden is al vastgesteld dat overdekken of ingraven of tien meter hoge wallen oplossingen zijn om te kunnen voldoen aan de eisen betreffende geluidoverlast'.

Lees meer in het dossier Prikkedam.