Plaatselijk Belang De Eendracht is boos over verstoren mussenkolonie

Noordwolde - Het verstoren van een huismussenkolonie op het terrein van de voormalige Renbaanschool in Noordwolde is bij plaatselijk belang De Eendracht in het verkeerde keelgat geschoten. De gemeente is de boosdoener.

Jaap Koren vroeg gisteren in de Stellingwerf aandacht voor de zaak. De gemeente heeft om woningbouw op de betreffende locatie mogelijk te maken bomen gekapt en groen weggehaald. Een mussenkolonie is daar de dupe van geworden. Volgens de stichting De Mussen Toevlucht is er gehandeld in strijd met de flora- en faunawet.

Jaap Koren geeft een toelichting over de mussen

Jaap Koren gaf tijdens de jaarvergadering van De Eendracht een toelichting op de kwestie. Vers van de pers had plaatselijk belang een reactie van de gemeente gekregen, maar dat antwoord noemde Eendracht-voorzitter Jos Hettinga waardeloos. Hij verzekerde Koren en de leden dat de kwestie wat plaatselijk belang betreft zeker een vervolg krijgt. 

De vergadering in het Buurthuis werd in recordtijd afgewerkt. Jan Bekhof werd in het zonnetje gezet omdat hij 45 jaar deel uitmaakt van het bestuur. Jos Hettinga, Miranda de Vent en Hannie Vogelzang werden herkozen in het bestuur. 

WhatsApp groepen worden nader toegelicht

Na de pauze was er een presentatie van wijkagente Alienka Brandsma over haar werk en het starten van buurt WhatsApp groepen. Namens de gemeente vertelde Niek den Hooglander daar over. Hij is specialist veiligheid. Noordwolde telt inmiddels vier WhatApp groepen. In Weststellingwerf is Oldeholtpade tot nu toe het enige dorp met een 100% dekkingsgraad wat WhatApp groepen betreft.