Aanleg bouwkavels verstoort mussenkolonie

Noordwolde - Er is rumoer ontstaan rondom de aanleg van de nieuwbouwwoningen op de plek van de voormalige Renbaanschool in Noordwolde.

'Gemeente handelt in strijd met wet'

Bij de voorbereidingen van de bouw is er een huismussenkolonie verstoord, en dat is in strijd met de wet zegt de Stichting De Mussen Toevlucht.

Bij Jaap Koren aan de Paardendreef wemelde het van de mussen, blijkt uit filmpjes op zijn eigen YouTube-kanaal. Maar liefst vierhonderd mussen zou deze kolonie gekend hebben. Een mussenkolonie van deze grootte is uitzonderlijk, aldus Jennifer Hagens van de Stichting De Mussen Toevlucht. 'Dat is super groot. Ik heb dit nog nooit eerder mee gemaakt.'

(Lees verder na het filmpje)

Maar de kolonie is niet meer, stelt de stichting. Het terrein van de oude Renbaanschool gaat op de schop en de eerste stappen zijn gezet. Bomen zijn gekapt en struiken werden platgereden en weggehaald. Volgens Stichting De Mussen Toevlucht had de gemeente dit niet mogen doen, omdat hier de mussen zaten. 'Dit is in strijd met de flora- en faunawet. Huismussen zijn beschermde diersoorten', zegt Hagens. 'Nu de beschutting is weggehaald en de kolonie ruw verstoord is, is er veel minder kans voor de mussen om te overleven. Mussen hebben het al heel moeilijk. Veel mensen weten niet eens dat mussen een beschermd diersoort zijn.'

Foute procedure

De gemeente had dit moeten weten, zegt Hagens. Volgens haar heeft de gemeente niet de juiste procedure heeft gevolgd. 'Naar ik weet is er geen ecoloog aan te pas gekomen, want dan was duidelijk geweest dat er een mussenkolonie zat. Ook had er ontheffing aangevraagd moeten worden en moesten er vooraf mitigerende maatregelen komen om de mussen elders op te vangen. Dit is allemaal niet gebeurd.'

Hagens schetst een beeld dat de gemeente de regels aan hun laars heeft gelapt. 'Volgens mij is dit willens en wetens gebeurd. Zo van: lekker makkelijk, er is toch niemand die er naar kraait', zegt Hagens. 'Wij moeten ons ook aan de wet houden, dan moet de gemeente dat zeker doen.'

'Van kastje naar de muur'

De stichting heeft contact gehad met de gemeente, maar is daar niet wijzer van geworden. 'We worden van het kastje naar de muur gestuurd.' Een week geleden is er door de stichting een handhavingverzoek ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 'Dit duurt allemaal te lang. Bij elke dag die voorbij gaat, zijn de musjes ergens aan het rondvliegen. Er moet snel volwassen groen terug komen. Dan bestaat de kans dat de kolonie terugkomt, maar ik vrees het ergste.'

Reactie gemeente

In een reactie laat de gemeente weten dat er een omgevingsvergunning is verleend voor de kap van de bomen. 'Bij de schouw voorafgaand aan de kap- en rooiwerkzaamheden zijn in enkele houtopstanden in gebruik genomen nesten geconstateerd. Conform de gedragscode van de Flora- en faunawet en de voorschriften van de omgevingsvergunning zijn betreffende houtopstanden niet gekapt. De overige houtopstanden zijn wel gekapt', aldus de gemeente in een schriftelijke reactie. 'Daarnaast is er een volledig transparante bestemmingsplan procedure gevolgd en de mussenstichting heeft toen alle mogelijkheden gehad om deze kwestie aanhangig te maken.'