Boswal is voorlopig gered

Wolvega - De boswal tussen de Plaisierbosch en de Dr. Dreeslaan krijgt op het laatste moment uitstel van executie.

De woningstichting wilde de boswal deze maand verwijderen, en nieuwe beplanting aanbrengen. Naar nu blijkt kan dat niet doorgaan, omdat de ecologische analyse die daarvoor nodig is, is verjaard. Daardoor is er geen geldige vergunnig voor het kappen van de bomen.