Black Sheep zijn opnieuw niet welkom

Wolvega - Ook het oude pand van de Brezan aan de Keiweg is niet geschikt als onderkomen voor de Black Sheep. Dat vindt de gemeente, die voor de tweede keer met een dwangsom dreigt.

Volgens de gemeente is de manier waarop Black Sheep het pand wil gebruiken in strijd met het bestemmingsplan. Black Sheep zegt het pand namelijk te willen gebruiken voor hun hobby, sleutelen aan motoren, en als handelsonderneming. In het bestemmingsplan staat dat het gebouw in principe alleen bedoeld is voor bewoning. Als blijkt dat Black Sheep inderdaad doorgaat met het illegale gebruik van de Keiweg 3-5, wil de gemeente een dwangsom van 15.000 euro opleggen.

Geweerd

De motorliefhebbers werden in 2014 door de gemeente geweerd van de Industrieweg. De gemeente legde toen ook al een dwangsom van 15.000 euro op aan de motorclub en aan Piet Kapenga van Home Center, de verhuurder van het pand aan de Industrieweg waar de Black Sheep hun clubhuis hadden.

Toevlucht

Black Sheep zocht toevlucht in het voormalige pand van de Brezan aan de Keiweg, dat zij huren van Wildhorst Vastgoed in Joure. In december inspecteerde de gemeente die locatie. In het pand bevinden zich een zaal met bar, ruimte voor een keukentje, een klus- en verkoopruimte, een opslag en een eengezinswoning. Aan de achterkant van het gebouw is een afsluitbaar parkeerterrein.

Tijdens de inspectie vertelden de twee aanwezig motorclubleden dat het pand gebruikt gaat worden als handelsonderneming, als woning en voor het sleutelen aan motoren. Ook vertelden zij de inspecteur dat er geen motorclub, maar een hobbyclub in komt.

Hele pand

Volgens het bestemmingsplan dat rust op de Keiweg 3-5 mag het hele pand worden gebruikt als woning. Daarnaast is er in principe plaats voor een klein bedrijf of winkel. In het bestemmingsplan staat: 'al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan huis verbonden beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten voor zover bestaand.'

De kneep

Daar zit hem de kneep: volgens de gemeente moet dat zo gelezen worden, dat alleen een winkel of bedrijf dat zich op het moment van vaststelling van de bestemming in het pand bevond aanwezig mag zijn. Oftewel: er mag nu alleen gewoond worden.

De gemeente wil de activiteiten van Black Sheep niet legaliseren, ook omdat er wordt gevreesd voor overlast voor de omwonenden. Om te voorkomen dat het gebouw desondanks door de motorclub wordt gebruikt als handelsonderneming of hobbyclub, legt de gemeente de club een dwangsom van 15.000 euro op als blijkt dat dat wel gebeurt.

Bekijk ook het dossier 'Black Sheep in Wolvega'.