Bewoners Grote Kamp zijn boos

Oldeholtpade - De gemeente gaat een kapvergunning verlenen aan buurtvereniging De Kampen in Oldeholtpade voor het kappen van 36 elzen aan de Grote Kamp. Desondanks zijn de bewoners van de Grote Kamp boos.

Zij vinden dat de 6750 euro die de gemeente 'uit coulance' wil bijdragen aan de kap en de herplanting te weinig is.

In de steek gelaten

'De bewoners van de Grote Kamp voelen zich door de gemeente in de steek gelaten en gaan niet akkoord met het voorstel', aldus Piet Nijp namens de buurtvereniging De Kampen. 'Het signaal dat deze gemeente aan zijn burgers geeft moge duidelijk zijn. Zij maken het probleem en de burgers moeten er voor bloeden, en dat noemt dan burgerparticipatie.'

In november gaf het college van burgemeester en wethouders aan dat zij positief zouden besluiten wanneer er een kapvergunning zou worden aangevraagd, nadat uit onderzoek van de GGD bleek dat de allergische klachten van de bewoners van de Grote Kamp inderdaad door de uitheemse elzen veroorzaakt werden.  De vergunning is inmiddels aangevraagd, en aangezien niemand er tegen heeft geprotesteerd, wordt vergunning verleend. Wel is er een herplantplicht opgelegd, en moet de buurtvereniging de kap zelf organiseren en betalen.

Meer dan tweederde van de begroting

Half november sprak een afvaardiging van de bewoners met de gemeente. Na die bijeenkomst is de begroting voor de kap en herplanting bijgesteld van 35.000 naar 23.000 euro, na protest van de bewoners. Doordat de buurtbewoners te kennen gaven dat zij zelf een deel van het werk kunnen verrichten, kon dat bedrag nog eens met 8.000 euro naar beneden. Er bleef een bedrag van 15.000 euro over.

Naast de 8.000 euro die wordt bespaard door de zelfredzaamheid van de bewoners van de Grote Kamp, blijft er dan 8.250 euro over, meer dan tweederde van de totale begroting. 'Het is desondanks de bedoeling dat wij de strijd aangaan en dat voor 15 maart de bomen zijn verdwenen', aldus Nijp.