Geen afvalinzameling door gladheid

Wolvega - Medewerkers van de gemeentewerf zijn de hele dag bezig de hoofdroutes te strooien.

Het gaat dan om routes van fase 1 Omdat het ijzelen aanhoudt, is het lastig de hoofdroutes ijsvrij te houden. Het is nog altijd verraderlijk glad op de weg.

In verband met de gladheid is er vandaag geen afvalinzameling. Omdat er deze week gft wordt ingezameld, komt er geen vervangende route. De volgende gtf-inzamelijng is over twe weken.