Stellingwerf blikt terug (14)

Letterlijk was 2015 diverse keren een stormachtig jaar. Om het geheugen op te frissen, worden hoogte- en dieptepunten uit Weststellingwerf belicht in het jaaroverzicht van de Stellingwerf.

Steeds meer kleine scholen sluiten de deuren. Ook school De Klaeter in De Hoeve heeft het met 31 leerlingen zwaar. Er worden tien doelstellingen uitgewerkt die volgens De Klaeter en het dorp de school kunnen redden. Door het nieuwe beleid vanuit Den Haag moet De Klaeter zorgen dat er voor 1 oktober 2016 35 leerlingen op de school zitten. Dat minimum is leidend om te blijven bestaan.

Nadruk op talenten

De gestelde doelen hebben niet alleen betrekking op de school zelf. Ook het dorp is meegenomen in het profielplan. Naast het gebruik van tablets legt De Klaeter de nadruk op talenten van kinderen. Of De Klaeter het met de nieuwe doelstellingen gaat redden, wordt volgend jaar duidelijk. In de jaren tachtig werd het voortbestaan van de school ook bedreigd. Toen werd met succes - tot aan de raad van state toe - gestreden voor behoud van de voor het dorp zo belangrijke voorziening.