Stellingwerf blikt terug (5)

Letterlijk was 2015 diverse keren een stormachtig jaar. Om het geheugen op te frissen, worden hoogte- en dieptepunten uit Weststellingwerf belicht in het jaaroverzicht van de Stellingwerf.

De Hoeve presenteert zich als cultureel hoofddorp van 2018. Zo zoekt het dorp met een knipoog aansluiting bij Leeuwarden, dat in 2018 de culturele hoofdstad van Europa is. Cultuurwethouder Sjoerd Feitsma van Leeuwarden ontvangt van De Hoeve een eigen gemaakt bidboek. De projectgroep De Hoeve Cultureel Hoofddorp 2018 krijgt 3485 euro van de provincie.

Willy van Assen

De Hoeve wordt extra op de kaart gezet met een kunstproject. Willy van Assen (32) uit Leeuwarden start met het in kaart brengen van de belangrijkste plekken van De Hoeve. Die worden daarna in Lego gebouwd. Cultuurgedeputeerde Jannewietske de Vries brengt dit jaar ook een bezoek aan De Hoeve.