Gemeente geeft familie Van Rossem gedeeltelijk gelijk

Makkinga - De gemeente heeft de familie Van Rossem gedeeltelijk in het gelijk gesteld wat betreft de bezwaren van de familie tegen crosscircuit Prikkedam in Makkinga.

Van Rossem heeft in juli een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van de gemeente om het verzoek handhavend op te treden vanwege afwijkende trainingen en overschrijding van de geluidsnorm op het motorcrossterrein Prikkedam in Makkinga af te wijzen.

'Geen sprake van overtreding'

Tegen het advies van de bezwaarcommissie in wil de gemeente dit bezwaarschrift ongegrond verklaren. De gemeente is van mening dat er geen sprake is van een overtreding van het planologisch kader en dat er dus ook geen aanleiding is om handhavend op te treden. Als gevolg van het onverbindend verklaren door de rechtbank van de 'Beheersverordening motorcrossterrein Prikkedam' gelden er geen planologische regels ten aanzien van de hoofdbaan. Daardoor kan er volgens de gemeente geen sprake zijn van een overtreding.

Brief dag te laat verzonden

Tevens heeft Van Rossem een klacht ingediend tegen het besluit van de gemeente zijn verzoek om een dwangsom te betalen vanwege het niet tijdig beslissen op het handhavingsverzoek af te wijzen. Deze klacht wordt door de gemeente gegrond verklaard. De bezwaarschriftencommissie is van mening dat Van Rossem de gemeente terecht in gebreke heeft gesteld ten aanzien van de beslissing op het handhavingsverzoek, omdat een brief met een verlenging van de beslistermijn een dag te laat verzonden is. De gemeente erkent dit. Van Rossem heeft dan ook recht op de betaling van een dwangsom van 140 euro.

Drie geluidsmetingen

De gemeente gaat geluidmetingen doen op minimaal drie verschillende dagen tijdens trainingen op crossbaan MCO Prikkedam. Op basis daarvan kan eventueel alsnog besloten worden tot handhavend optreden of tijdens een eventuele beroepsprocedure beter de afwijzing van het handhavingsverzoek te motiveren.