Bewoners Dreeslaan krijgen de sleutel

Wolvega - De laatste groep bewoners van de nieuwe appartementencomplexen aan de Dr. Dreeslaan krijgt komende week de sleutels.

De bewoners van gebouw 28 hebben de sleutels dinsdag en woensdag in ontvangst mogen nemen, de bewoners van gebouw 30 krijgen deze komende week dinsdag en woensdag. De woningen worden verhuurd door Woningstichting Weststellingwerf.

Daarmee komt het nieuwbouwproject tot een einde. In elk gebouw zijn zeventien appartementen te vinden, behalve in woonvorm De Burcht, dat in één van de gebouwen huist. Daar zijn drie appartmenten meer. Er wonen jongeren met een beperking. In totaal zijn er dus 88 woningen.

Inmiddels wonen de allereerste bewoners van de appartmenten in december alweer twee jaar aan de Dreeslaan.

De nieuwe appartmenten staan op de plek waar tot twee jaar geleden de Dreeshuisjes stonden.