Elzenkwestie de Grote Kamp laait op

Oldeholtpade - Bewoners van de Grote Kamp in Oldeholtpade proberen tevergeefs bomen in hun straat te laten kappen.

Twee jaar geleden werden 25 van de 61 elzen weggehaald, omdat de bomen tien jaar eerder te dicht op elkaar waren geplant. Wegens overlast willen de bewoners ook de overige 36 bomen weg hebben. Maar aan die wens geeft de gemeente geen gehoor.

De bomen zijn volgens de gemeente kerngezond en worden daarom niet gekapt. Enkele bewoners voelen zich geschoffeerd, doordat ze geen erkenning van de problematiek ervaren door de gemeente. Het kappen van de 25 bomen heeft volgens de buurtvereniging de problemen niet opgelost. Omwonenden ervaren gezondheidsklachten als allergische reacties, benauwdheid en huidaandoeningen door het stuifmeel dat van de elzen komt. Auto’s en ramen van woningen worden bevuild, bij storm is er angst voor vallende takken op huizen  en auto’s en de bomen zorgen voor schaduw en droogte in de tuin.

Heesters en rozen zijn kindonvriendelijk

Ook de beplanting in de groenstroken moet volgens bewoners aangepakt worden. De bodembedekkende heesters en rozen zijn onvriendelijk voor kinderen, dieren en fietsbanden. En de planten trekken veel vliegen aan.

Buurtvereniging houdt enquête

De buurtvereniging heeft in november een enquête gehouden. Er zijn 48 enquêteformulieren verspreid in de wijk. De respons van de bewoners van de straat de Grote Kamp was met 80% het grootst. De enquête-uitslag en wensen van de buurt zijn aan wethouder Jack Jongebloed toegelicht. Veel kon hij echter niet voor hen betekenen. Volgens het bomenbeleid van de gemeente worden er geen bomen gekapt in een straat als deze gezond en beeldbepalend zijn en een toekomstwaarde hebben. Het kappen van deze 36 bomen zal een precedentwerking hebben op andere (allergie)overlast veroorzakende straatbomen.

Alle bomen kappen

Kappen lost volgens de gemeente het probleem ook niet op, aangezien de pollen die de klachten veroorzaken kilometers ver door de wind meegevoerd kunnen worden. Om de klachten te voorkomen zouden alle veroorzakende bomen in Weststellingwerf en omliggende gemeenten gekapt moeten worden. Dit is vanuit vele oogpunten niet wenselijk en praktisch gezien niet uitvoerbaar.

Wat betreft de beplanting in de groenstroken stelt de gemeente dat de heesters met stekels juist zijn geplant om te voorkomen dat kinderen vanaf het speelterrein de straat oplopen en ter voorkoming van vernieling van groenstroken door auto’s, fietsers en wandelaars.