Bomen Grote Kamp worden niet gekapt

Oldeholtpade – Burgemeester en wethouders hebben besloten om het verzoek van de buurtvereniging De Kampen in Oldeholtpade tot het verwijderen van de elzen en het renoveren van de onderbeplanting af te wijzen.

De voor de straat de Grote Kamp beeldbepalende en gezonde bomen worden volgens het bomenbeleid niet gekapt. De onderbeplantingen bestaande uit bodem bedekkende heesters en rozen zijn kwalitatief goed en zorgen voor biodiversiteit, vervanging zou kapitaalvernietiging zijn.

De buurtvereniging heeft in november 2013 in de woonwijk een enquête gehouden over de inrichting en het onderhoud van het openbaar groen. Er zijn totaal 48 enquête formulieren verspreid in de gehele wijk. De respons van de bewoners van de straat de Grote Kamp was het grootst namelijk 80%. De enquête en de wensen van de buurtvereniging zijn in een presentatie op 24 januari bij wethouder Jack Jongebloed door de vertegenwoordigers nader toegelicht.

De klachten bestonden samengevat uit overlast van de 36 elzenbomen. Die klachten zijn: het stuifmeel veroorzaakt allergie, benauwdheid, hoesten, huidaandoeningen en vervuilt auto’s en ramen van woningen; last van het afval als blad, katjes, takken en elzenproppen; bij storm is er angst voor vallende takken op huizen, de weg en auto’s en de bomen veroorzaken schaduw en droogte in de tuin. Dit alles gaf de gemeente geen aanleiding om de bomen te kappen.