Lijsttrekkers trappen af op debatavond CCW

De Blesse – Samenwerken is wat de lokale politiek de komende vier jaar wil doen. Op het door de Commerciële Club Weststellingwerf (CCW) georganiseerde debat stonden de lijsttrekkers het eerst tegenover elkaar in deze verkiezingsstrijd.

Samenwerken met de burgers én samenwerken met de ondernemers. Van die noodzaak zijn alle politici doordrongen. Op de drukbezochte debat bij Pieter Poot kwamen actuele onderwerpen als de zondagsopenstelling, aanbestedingsbeleid en ontwikkeling van winkelcentra aan bod. Ook werd teruggeblikt op de afgelopen raadsperiode, waarin opmerkelijk veel ‘scheidingen’ plaatsvonden. Drie lokale partijen streven naar een of enkele raadszetels in de nieuwe periode. Sippe Bron van Weststellingwerf Natuurlijk! stelde zich ambitieus op door aan te geven voor vier zetels te willen gaan. Dirk Dubling hoopt met zijn partij Vrijheid voor Allen op handhaving van één zetel. Weststellingwerfs Belang’s nieuwe voorman Hans de Vries denkt één zetel winst te kunnen pakken en op vier uit te komen.

Zondagsopenstelling onderwerp van gesprek

In een animerend debat met de ondernemers en andere belangstellenden, was de zondagsopenstelling – die op 3 maart in de gemeenteraad wordt besproken – een van de thema’s die aan bod kwamen. Het college stelt voor alle winkels de mogelijkheid te geven op zondag open te gaan. De supermarkten hebben dit als wens geuit. De kleine zelfstandige winkelier ziet het echter niet zitten en vreest kannibalisatie. ‘Je kunt van de kleine zelfstandige niet verwachten die zeven dagen in de week opengaat’, zegt ondernemer en WOW-voorzitter Frits Boersma. Hij weet dat het niet verplicht is om open te gaan, maar de winkel dicht houden lijkt hem voor sommige winkeliers ook geen optie: ‘als de supermarkt gaat, moeten de bakker en de slager ook want dat is de concurrentie’.  Boersma meent bovendien dat winkelen op zondag slechts een verschuiving van omzet betekent, en geen extra inkomsten oplevert.

Volgens HEMA-eigenaar Bert Piest komt een zondagsopening het beste uit de verf als de winkeliers in het centrum gezamenlijk een leuke dag organiseren. Hij is in principe niet van plan zijn winkel op zondag te openen. ‘Tenzij Steenwijk en Heerenveen ook opengaan. Dan wil ik ook open kunnen’, geeft hij aan.

Wat willen we met het centrum?

CDA-lijsttrekker Albert van den Berg verwees naar de beleidsvisie van de CCW, waarin samenwerking tussen ketenpartners een speerpunt is. ‘Het is belangrijk te weten wat we willen met ons centrum.’ Hij noemt het een gemiste kans dat er niet met alle winkeliers is overlegd over de zondagsopenstelling. ‘Dit is precies een voorbeeld van samenwerken in de keten.’ Hans de Vries van Weststellingwerfs Belang meent dat de inwoners nog niet toe zijn aan een 24-uurseconomie. De keus om al dan niet op zondag op te gaan bij de ondernemers neer te leggen, betekent volgens hem dat het college zelf geen visie heeft.

Om de winkelgebieden in Wolvega en Noordwolde interessant te maken en te houden voor het winkelend publiek is volgens Jack Jongebloed van de VVD ook samenwerking nodig. Cor Trompetter (PvdA) gaf aan dat het op handen zijnde Ondernemersfonds daar een belangrijke rol in kan vervullen.

Het lijsttrekkersdebat werd geleid door Andries Ophof van RTV Drenthe. De komende weken staan er nog enkele debatten op het programma in Weststellingwerf. Op 4 maart debatteren de lijsttrekkers op een avond van de agrarische belangenorganisatie LTO en Vereniging Kleine Dorpen. Deze avond vindt plaats in De Rank in Wolvega.