Bewoners woonvorm de Burcht schilderen eigen tafel

Oldeholtpade - De voorbereidingen voor de verhuizingen zijn in volle gang. Op maandag 16 en dinsdag 17 december krijgen de zes bewoners van woonvorm De Burcht de sleutels van hun appartementen aan de Dr. Dreeslaan in Wolvega.

In de nieuwbouw van de appartementengebouwen op de Dr. Dreeslaan in Wolvega is in één blok een woonlaag aangepast voor zes jongvolwassenen met een beperking.

Naast een eigen appartement met douche en toilet delen de bewoners de keuken en woonkamer. Er zijn diverse acties opgetuigd om geld te verzamelen voor de inrichting van deze ruimten. Zondag gingen de toekomstige bewoners ook zelf aan de slag. In de loods van Bouwbedrijf Kemper aan de Hamersweg in Oldeholtpade gingen Henry, Tjalling, Elco, Erik, Ineke en Gerda zelf een tafel schilderen die Jo de Boer uit Oldeholtpade voor hen heeft gemaakt.

Wim Kemper van het bouwbedrijf stelde zijn schuur hiervoor beschikbaar. Tevens steunt hij het project door de keuken te plaatsen, samen met enkele vrijwilligers.

Cheque

Tijdens het schilderen stond de bewoners nog een verrassing te wachten. Hoyte Jorna uit Wolvega overhandigde hen een cheque ter waarde van 2000 euro, die ze mogen gebruiken voor de inrichting. Jorna's dochter Gerda is een van de bewoners van de woonvorm. Vorig jaar april vierde hij zijn 25-jarig jubileum als pachter van het Parochiehuis in Wolvega en vroeg gasten niet om een cadeau maar om een gift voor De Burcht.

JP van den Bent

Het initiatief tot de woonvorm is genomen door de ouders van de bewoners, die zich hebben vereniging in De Burcht. In de woonvorm wordt zorg geleverd door de stichting JP van den Bent, die ook de zorg in de woonvorm op de Lindewijk verleent.