Bijzondere tentoonstelling over Lycklama's

Wolvega - De RK kerk aan de Lycklamaweg in Wolvega doet alle zaterdagen tot 14 september mee met het Open Huis Tsjerkepaad. Voor deze gelegenheid is een tentoonstelling in de kerk ingericht over het leven van Jonkheer Tico Martinus Lycklama á Nijholt.

Verder waren de bezoekers onder de indruk van de vele glas en lood ramen in de kerk. Op het R.K. kerkhof van Wolvega staat een bijzonder kapelletje, met vlak daarvoor een grote zerk.

De zerk vormt de toegang tot de grafkelder van Jonkheer Tinco Martinus Lycklama á Nijeholt en zijn vrouw Julia Agatha Jacoba barones Thoe Swartzenberg en Hohenlansberg. Beiden waren afkomstig uit gegoede Friese adellijke kringen, maar bij Tinco Martinus speelden meer landen dan alleen Friesland een grote rol tijdens zijn leven. De naam Lycklama heeft in het zuiden van Friesland een bekende klank. Dat heeft vooral te maken met de bestuursfuncties die de familie vanaf begin 16de eeuw in die contreien vervulde.

De eerste Lycklama’s waren grietmannen van de Stellingwerven en van Schoterland. Vanwege hun slot Friesburg in Nijeholtpade veranderde Lyckle Eables zijn naam in Lycklama á Nijeholt. De familie verwierf gedurende de eeuwen veel bezittingen en in verschillende plaatsen had de familie buitenhuizen, zo ook in Beetsterzwaag. Hier werd Tinco Martinus geboren op 9 juli 1837 als zoon van Jonkheer Jan Anne Lycklama á Nijeholt en Jonkvrouw Ypkjen Hillegonda van Eysinga.

Zijn vader was burgemeester van Opsterland en lid van de Provinciale Staten van Friesland. Tinco Martinus was het eerste kind van Jan Anne en Ypkjen Hillegonda. Er zouden er nog vijf volgen, maar slechts drie kinderen haalden de volwassen leeftijd. Na zijn jeugd in Beetsterzwaag te hebben doorgebracht ging Tinco Martinus studeren in Groningen en Utrecht. Hij studeerde geschiedenis, geografie en allerlei talen, waaronder Arabisch en Perzisch.

Op zijn reizen bezocht Tinco Martinus ook veelvuldig Wolvega. Met deze plaats en de gemeente Stellingwerf bestonden historische banden. Tinco Martinus legde hier ook contact met deken Mulder, die later een goede vriend van hem werd. Dat die vriendschap van grote betekenis is geweest blijkt niet alleen uit de keuze van Wolvega als zijn laatste rustplaats, maar ook uit de grote schenkingen die Tinco Martinus deed aan de parochie Wolvega.

In zijn testament, dat in 1885 was opgemaakt, schonk hij twee boerenplaatsen bij Joure aan de parochie. Tevens legde hij vast dat hij begraven wilde worden in de grafkapel die hij had gekocht op de wereld tentoonstelling in Parijs en over had laten brengen naar Wolvega. Ook zijn vrouw diende daar een vaste rustplaats te krijgen. De oorspronkelijk gebouwde kapel was van hout.