Geen Koninginnedag in Westhoek

Munnekeburen - Het bestuur van Plaatselijk Belang van Scherpenzeel, Munnekeburen en Spanga liet weten dit jaar geen Koninginnedag te organiseren, in verband met de troonwissel die dit jaar op agenda staat.

In het kader van het project ‘Dorpen in het groen’ is in de Westhoek een groencommissie samengesteld die voor een aantal punten concrete voorstellen heeft gemaakt, waaronder de zogeheten ‘varkensruggetjes’ langs de wegen die voor vele inwoners vervelende obstakels zijn. PB heeft de verschillende verkeersituaties waarbij de ovaalvormige betonnen afscheidingen zijn toegepast in kaart gebracht, met daarbij een voorstel wat hier mee te doen. De aanwezigen op de ledenvergadering van PB reageerden goed op dit initiatief van het bestuur en kwamen zelfs nog met bruikbare aanvullingen die nog in de plannen zullen worden verwerkt.

Tijdens de vergadering werd het voorstel gedaan om de twee bushokjes die nog in Scherpenzeel en Munnekeburen staan, te (laten) verwijderen, omdat deze niet meer worden gebruikt en vaak mikpunt zijn van vernielingen. Hier stemden alle aanwezigen mee in.