Geen compensatie Rohé-terrein

Noordwolde - De gemeente Weststellingwerf legt het advies van de Nationale Ombudsman, om met omwonenden van het Rohé-terrein over een compensatie in gesprek te gaan, naast zich neer.

Dat laat de gemeente weten in een reactie op het rapport, waarin de Ombudsman deze aanbeveling had gedaan. De omwonenden hadden geklaagd over de gebrekkige informatieverstrekking door een medewerker van de gemeente tijdens een mondeling overleg in augustus 2009. Deze zou tegen een van hen hebben gezegd dat er geen woningbouw zou plaatsvinden binnen de zogenaamde rode contour uit het structuurplan. Vervolgens heeft betrokkene een bouwkavel aan de Nieuweweg gekocht, grenzend aan de rode contour. Met het vorig jaar vastgestelde bestemmingsplan Rohé, tweede fase, is er met gedeeltelijke overschrijding van de contour woningbouw mogelijk geworden achter de woning van deze klager.

Burgemeester en wethouders van Weststellingwerf hebben besloten om geen gevolg te geven aan de aanbeveling, omdat volgens de gemeente in dit gesprek de medewerker de klagers er expliciet op heeft gewezen dat het om een ontwerpbestemmingsplan ging en dat dit plan nog moest worden uitgewerkt. ‘De medewerker is er zeker van dat hij over het wel of niet overschrijden van de rode contour geen uitspraak heeft gedaan. De bewoners kunnen de woorden van de medewerker uiteraard anders hebben geïnterpreteerd’, zo stelt de gemeente, ‘maar dat is voor het college onvoldoende reden om compensatie te overwegen.’

In hetzelfde advies van de Nationale Ombudsman is de klacht tegen wethouder Cor Trompetter ongegrond verklaard. Hij zou in een overleg met de omwonenden in november 2011 over de ontwikkeling van het voormalige bedrijfsterrein tot woningbouw, niet de waarheid hebben gesproken. Hij zou ten onrechte hebben gezegd dat de gemeente nog geen besluit had genomen over een aanpassing van de woningbouwplannen voor het Rohé-terrein. Het college had op dat moment inderdaad nog geen besluit genomen over het ontwerpbestemmingsplan.