Oudste en jongste openen nieuw dorpshuis Oldelamer

Oldelamer - Aaltje Witteveen (91) en Jorn Oosterkamp (2 weken) hebben zaterdagmiddag samen het nieuwe dorpshuis van Oldelamer, 't Griffioentje, geopend.

Het dorpshuis is gebouwd door Bouwbedrijf Kramer uit Oldelamer, met de hulp van tientallen vrijwilligers, die er samen 2500 uur in hebben geïnvesteerd. De totale kosten zijn ruim drie ton. De inwoners van het dorp hebben zelf 60.000 euro bijgedragen.

Zowel wethouder Jelmer van der Zee als de voorzitter van de stichting dorpshuis, René de Klein hadden veel waardering voor de inzet van de bevolking. De wethouder ziet een dorpshuis als een verbinding voor de inwoners van het dorp en belangrijk voor de leefbaarheid. Van de gemeente kreeg het dorpshuis een brievenbus. De veertien verenigingen van Oldelamer schonken het bestuur van het dorpshuis een beamer.