Gemeente wil geluidsschermen bij mechanisatiebedrijf toestaan

Vinkega - Om geluidsschermen bij een mechanisatiebedrijf Lugtenberg B.V. aan de Noordwolderweg 19 in Vinkega te kunnen plaatsen, wil de gemeente afwijken van het welstandsadvies van Hûs en Hiem.

Lugtenberg B.V. heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitbreiden van geluidsschermen op haar perceel. Hûs en Hiem vindt dat het plan niet geheel voldoet aan de redelijke eisen van welstand. B & W is van mening dat om economische redenen afgeweken kan worden van het welstandsadvies. Een geluidsonderzoek wees uit dat er maatregelen genomen moeten worden om aan de geluidsvoorschriften te kunnen voldoen. Zonder de geluidsschermen zijn bedrijfsactiviteiten in de avond- en nachtperiode niet mogelijk, terwijl dit in de oogsttijd juist van belang is. De geluidsschermen passen volgens B & W binnen het bestemmingsplan en met het realiseren van het geluidsscherm voldoet het bedrijf aan de milieuvoorschriften. Het college vindt dat de ruimtelijke kwaliteit niet in het geding is.

De welstandscommissie Hûs en Hiem stelt voor om een deel van de muur te verlagen en in te korten en een studie te doen naar de effecten qua geluid. Op voorhand is volgens de gemeente duidelijk dat dan de beoogde en vereiste akoestische resultaten dan niet worden behaald. Omwonenden hebben geen bezwaren tegen de geluidsschermen. De schermen biedt omwonenden bescherming tegen (geluids)activiteiten van het bedrijf.