NiekHoort
Door Niek van der Oord

Column: Geen romantisch beeld meer van boringen

In ruim 40 jaar heb ik twee keer een aardbeving in Noordwolde meegemaakt. Gaat dat door de toenemende gasboringen in het gebied vaker gebeuren?

In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd ik midden in de nacht wakker van een moeilijk te traceren getril. Op een plank in de slaapkamer staande spulletjes klapperenden en dreigden om te vallen. Het trillen duurde korte tijd. Het was een onprettige gewaarwording. Zou dit nu een aardbeving zijn?

We konden het ons niet voorstellen

We konden het ons eigenlijk niet goed voorstellen. In die tijd bestond er geen internet om iets snel op te zoeken. De snelste nieuwsvoorziening was teletekst, door mij ook nu nog een vaak geraadpleegd medium. De krant van de volgende dag, die destijds nog ’s middags verscheen, maakte duidelijk dat er inderdaad een lichte aardschok was gemeten. Op de schaal van Richter geen grote, maar toch genoeg om het ’s nachts in de Stellingwerven te vernemen.

Ik weet het jaar niet meer precies wanneer zich opnieuw een beving in Noordwolde voordeed. Wel herinner ik me het moment. Thuis onderuit gezakt op de bank keken we naar een aflevering van de Nederlandse televisieserie Overspel. Een spannende thrillerserie, die van 2011 tot 2015 op de buis was te zien. Die aflevering werd een echte thriller, want opeens trilde de bank letterlijk aan alle kanten.

Alsof er een tank onder het huis doorreed

Het leek alsof een tank onder de woning doorreed. Merkwaardig genoeg had -zover ik kon nagaan - niemand het in de buurt ook meegemaakt. Zelfs de buren en overburen niet. Je twijfelt dan aan je eigen waarnemingen. Gelukkig was er inmiddels internet en kwamen er uit andere dorpen (ondermeer uit Heerenveen) ook meldingen van de beving. Omrop Fryslân besteedde er in het nieuws zelfs een item aan.

Deze beving vond in elk geval plaats na 2009, het jaar dat de zwaarste beving tot nu toe  in Friesland is gemeten. Die beving van 2.8 op de schaal van Richter was dichtbij Noordwolde, in De Hoeve. Hij werd toegeschreven aan waterinjectie in gasvelden daar. Van die beving heb ik zelf niets gemerkt. Ook zorgde het voor weinig commotie. De media besteedden er in elk geval geen aandacht aan.

Het riep herinneringen aan Dallas op

Een van de eerste boorlocaties, zo niet de eerste, in de Stellingwerven werd begin jaren tachtig opgericht in het Rode Dorp bij Noordwolde. Als jong verslaggever vond ik het interessant en spannend dat die er kwam. De successerie Dallas op televisie met al zijn intriges was daar ongetwijfeld debet aan. Dat door mij geromantiseerde beeld van JR Ewing in de buurt, ben ik al lang kwijt.

De toestanden in Groningen openden mij de ogen. De regering draait de gaskraan daar nu terecht dicht. Mij (en velen met mij) bekruipt het gevoel dat de gebieden met de kleine gasveldjes nu de rekening krijgen gepresenteerd. In Weststellingwerf en het aangrenzende Drents, Overijsselse gebied wordt de ene na de andere boring op poten gezet

Gasvelden kennen geen provinciegrenzen

‘Gasvelden kennen geen provinciegrenzen. Schade door gaswinning gaat sluipend, is grillig en willekeurig. Pas na jaren wordt duidelijk wat het werkelijke effect is’, zo las ik op de site van verontruste inwoners uit het Fries, Drentse en Overijsselse grensgebied. Die hebben zich verenigd onder de naam Gas DrOvF. Hun ongerustheid begrijp ik volledig.

Zeker nadat vorige week een brief in de bus viel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het is een uitnodiging voor een digitale informatiebijeenkomst die gaat over een nieuwe gaswinning die Vermillion wil doen uit de kleine gasvelden Boergrup en Lombok. Die liggen onder de buurgemeenten Westerveld en Weststellingwerf.

Wedden dat de boring doorgaat?

‘Er zijn nog geen formele besluiten genomen en iedereen krijgt meerdere keren de kans om zijn mening en ideeën aan te dragen’, verzekert de overheid. ‘Uw mening is belangrijk’ staat er zelfs vetgedrukt. Ik ben er sceptisch over. Wedden dat ondanks alle tegenspraak de boring gewoon doorgaat? Het wachten is op het volgende ‘trilmoment’.