Gemeente ziet af van verdere stappen tegen gaswinning Vinkega

Vinkega - Weststellingwerf gaat niet alsnog de minister vragen om een Milieu Effect Rapportage (MER) op te stellen voor de gewijzigde aanvraag voor de gaswinning vanaf de Westvierdeparten in Vinkega. De raad is er van overtuigd dat dit een kansloos verzoek zou zijn.

D66 en vooral Blijf Stellingwarfs zagen mogelijkheden om via een zogenaamde herstelproceudre dat alsnog voor elkaar te krijgen. In dit geval is de omgevingsvergunning al onherroepelijk geworden. Volgens advocaat Ronald van der Velde valt er dus helemaal niets te herstellen. ‘Een mogelijk MER-gebrek in de procedure over de onherroepelijke omgevingsvergunning, kan niet worden hersteld in een procedure over een instemmingsbesluit. Juridisch is dat niet mogelijk.’

Nagenoeg nihil

De gemeente zou, los van de procedure over het instemmingbesluit, bij het ministerie kunnen verzoeken om een MER ten behoeve van de inmiddels verleende omgevingsvergunning. De kans dat de Minister van gaswinbedrijf Vermilion alsnog zo’n MER zal verlangen is volgens de advocaat echter nagenoeg nihil, omdat de omgevingsvergunning inmiddels dus onherroepelijk is. Blijk Stellingwarfs en D66 wilden toch die poging wagen. Voor bijna alle fracties was de brief van de advocaat reden de strijd verder te staken en er ook niet meer geld aan te besteden.

'Heel bijzonder'

Ook wethouder Hanneke Zonderland wees op de brief van de advocaat en noemde de motie van Mulder ‘heel bijzonder’. ‘Daar ga ik niet aan voldoen. We verschillen niet van mening over de wenselijkheid van een MER.’ De VVD vond wel dat Mulder in een eerder stadium te weinig door het college was gehoord. Die fractie wil in overleg met de raad meer grip krijgen op uitvoering van beleid waartoe de raad besloten heeft.