Onderstation Liander Wolvega wordt uitgebreid

Wolvega – Stroomleverancier Liander breidt het onderstation aan de Haulerweg in Wolvega uit. Het plan maakt het vergroten van het vermogen van het onderstation mogelijk door ter plaatse bedrijfsactiviteiten toe te staan.

Om levering van elektriciteit in Wolvega te kunnen garanderen is het nodig om het vermogen op het onderstation in Wolvega te vergroten. De vraag naar extra vermogen wordt onder andere veroorzaakt door ontwikkelingen op gebied duurzaamheid (zonnepanelen), toename van het aantal treinen en de toenemende stroomvraag van bedrijven. Tot nu toe waren activiteiten tot en met milieucategorie 2 toegestaan. Binnen de nieuw toegelaten categorie is meer vermogen toegestaan.

Er worden een aantal bouwwerken geplaatst, waaronder de nieuwbouw van twee transformatorboxen. Na ingebruikname daarvan worden de bestaande boxen gesloopt.